דלג לתוכן

מכרז פנימי/חיצוני  19/2022 – דרוש/ה מפקח תכנון ובנייה- קובץ מונגש

מכרז פנימי/חיצוני  19/2022

למועצה אזורית באר טוביה – דרוש/ה מפקח תכנון ובנייה

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז 1977

 

תיאור התפקיד:
מפקח רישוי בניה בוועדות המקומיות לתכנון ובניה או ברשות מקומית.
פיקוח ובקרה על הבנייה במרחב התכנון המקומי בתהליך הביצוע והתאמתם להיתרי הבנייה ולתוכניות החלות. איסוף ועיבוד מידע מהשטח למוסד התכנון.

עיקרי התפקיד:

 • פיקוח ובקרה במהלך הביצוע או עבודה לפי היתר במרחב התכנון המקומי.
 • מתן שירות לבעלי עניין ולציבור בנושאי תכנון ובנייה במהלך הביצוע.

תנאי סף

השכלה:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסת בניין או אדריכלות.
 • או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג-2012 באותם תחומים.
  לא יאוחר משנתיים מתחילת המינוי המועמד יחויב לסיים בהצלחה תכנית הכשרה למפקח רישוי (פרט למועמד שהוסמך בעבר כמפקח תכנון ובניה(.

 

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי – לא נדרש, תינתן עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום.

ניסיון ניהולי – לא נדרש

 

דרישות נוספות:

 • שפות – עברית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב – היכרות וידע של תוכנת ה- office.
 • רישום פלילי – העדר רישום פלילי.
 • רישיון נהיגה – בתוקף.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה
 • עבודה בשעות לא שגרתיות
 • עבודת שטח ונסיעות מרובות
 • יכולת עמידה בלחצים

תנאי העסקה – 100% משרה,  הנדסאי/טכנאי 37- 41, מהנדס, אדריכל 38-42

כפיפות למהנדס הוועדה

 

 

 

 הערות:

 • מועמדים העומדים בתנאי הסף, ישלחו קורות חיים, תעודות, המלצות, הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
  ושאלון למועמד אותו ניתן להוריד מאתר המועצה: beer-tuvia.org.il

למייל: drushim@beer-tuvia.org.il

 • בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדות עם מוגבלות אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509842.
 • בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה), לא תידון.
 • ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך: _20/6/2022

 

בכבוד רב,

 קובי אביבי

ראש המועצה

Skip to content