דלג לתוכן

מכתב סיכום שנה לתושבים.ות מועצה אזורית באר טוביה 2021

 

מכתב סוף שנה לתושבים

תושבות ותושבים יקרים,
שנת 2021 הגיעה לסיומה, עוד שנה אזרחית מלאה באתגרים.
התחלנו את השנה בסגרים, קיבלנו חיסונים ובוסטר ואפילו עברנו את מבצע "שומר החומות". למרות האמור, פעלנו תמיד למענכם בכל התחומים.
חינוך מתקדם, גן ילדים חדש, פעילויות תרבות, נוער, ספורט וחוגים וכמובן הביטחון האישי. הוספנו מיגוניות במרחבים הציבוריים, הכשרנו מתנדבים לצח"י וסער וציידנו אותם בכלים מתקדמים.
קידום מרכז הספורט המועצתי הוקפא מאז חודש ינואר 2017. בשנתיים האחרונות פעלתי מול הקבלן לחידוש העבודה ואף חתמנו על נספח כתוספת להסכם. לצערנו, הקבלן לא עמד בהתחייבויותיו ובנוסף נודע לנו כי הוא נמצא בהקפאת הליכים. לאור כך, חילטנו את הערבות הבנקאית של הקבלן על מנת למזער נזקים כספיים למועצה. אנו שוקלים חלופות ונמצאים בשלבי היערכות לקבלת החלטה על המשך הבינוי של הפרויקט החשוב.
שיפרנו את שירותי איסוף הגזם והפסולת הגושית והתחלנו בטיפול בפסולת חקלאית.
אכן, חלק מהשינויים והעשייה מלווים בלמידה, לעיתים לא הכל "הולך חלק", אך אנחנו תמיד בסימן עלייה ותמיד התושב מול עינינו.
קלטנו את ד"ר דנה סיון לתפקיד מנכ"לית המועצה, קלטנו מנהלת ליחידת משאבי אנוש וקלטנו דובר למועצה. אנו מאחלים להם הצלחה בביצוע תפקידם.
אנו בשלבי קליטה של מהנדס מים וביוב, מנהל פרוייקטים, מנהל/ת חוגים ועוד.
ביום שלישי 28.12.2021 התקיימה ישיבת מליאה מיוחדת לדיון ואישור התקציב לשנת הכספים 2022.
חוברת התקציב הועברה לעיון חברי המליאה בתאריך 30.11.2021 ולבקשתם, נפגשו עם גזברית המועצה אשר הסבירה את פרטי התכנית התקציבית בסבלנות ובמקצועיות רבה במשך שעות ארוכות. בתקציב שהוגש כללנו בנוסף גם:
• תוספת בסך 220,000 ₪ לפעולות דת
• תוספת בסך 150,000 ₪ לחינוך המיוחד
• תוספת בסך 300,000 ₪ להקמת גן יער ייחודי ועוד מימון לשתי משרות בשירות הפסיכולוגי
• תוספת בסך 30,000 ₪ לצוות סער
• תוספת בסך 400,000 ₪ להקמת מחסני חירום ומימון משרה נוספת לעובד במחסני החירום והמקלטים ביישובים.
• תוספת בסך 82,000 ₪ לצוות צח"י
• תוספת בסך 37,000 ₪ לפרויקט "לגור בכבוד"
• תוספת 250,000 ₪ למבנה מחלקת הרווחה
• תוספת בסך 150,000 ₪ למועדוני וותיקים
• תוספת בסך 1,100,000 ₪ לפעולות ביישובים
• תוספת בסך 100,000 ₪ לבית לחייל הבודד
• תוספת בסך 1,979,000 ₪ לאחזקת כבישים
• הקצנו תקציב בסך 12 מיליון ₪ לפינוי גזם ופסולת גושית
• הקצנו תקציב בסך 100,000 ₪ לתיירות
הסכומים המפורטים לעיל מתווספים לתקציב שהיה בשנה החולפת- 2021.
נאלצנו לערוך שינוי בתקציב שהוצג בפני המליאה ימים ספורים לפני ישיבת התקציב, כך שיכלול גם את השנה הראשונה לתשלום בסך 10 מלש"ח, אשר נגזר עלינו על-ידי מנכ"ל משרד הפנים. סכום זה נקבע במסגרת מינוי הועדה הגיאוגרפית, כאשר הצו נחתם על-ידי שרת הפנים ופורסם ימים בודדים לפני מועד ישיבת המליאה.
הוועדה הגיאוגרפית החלה את עבודתה בשנת 2017 כאשר זהות הרשויות המקומיות נכללו בכתב המינוי המקורי טרם היבחרי לראשות המועצה. על-אף פרסום הצו בסמוך לישיבת המליאה ותוך הקפדה יתרה שלא לפגוע ברמת השירות לתושב, הגשנו תקציב מאוזן ובשורה של ממש לתושבי המועצה.
חלק מחברי המליאה החליטו ליזום "פגישת חירום" לא פורמלית יומיים לפני ישיבת התקציב, אליה לא הוזמנתי. יום לפני הדיון בישיבת תקציב במליאה נתבקשתי על-ידי חלק מחברי המליאה לדחות את ישיבת התקציב בחודש ימים, נוכח פרסום הצו במפתיע. על-אף שידעתי מראש מה תהיה התשובה, נעתרתי לבקשתם ופניתי לממונה על המחוז במשרד הפנים לבירור המשמעות של דחיית ישיבת התקציב לשנת 2022 לאחר 31.12.2021 על-פי הוראות החוק.
הסברתי בפתיחת הישיבה כי המשמעות של דחיית ישיבת התקציב למועד מאוחר מתאריך 31.12.2021 הינה קבלת הערה ממשרד הפנים, דבר העלול לסכן את מעמדנו כרשות איתנה. דבריי גובו בחוות דעתו של היועץ המשפטי. עוד הסברתי את המשמעות של דחיית ההצבעה ו/או אי אישור התקציב, אשר יאלץ אותנו לפעול במתכונת כספית מוגבלת- וזאת עד לאישורו של התקציב בעתיד.
המשמעות היא היעדר יכולת לקדם פרויקטים בהתאם לתוספות שפורטו או כל פיתוח אחר שחורג מתקציב של 1/12 בהתאם לתקציב שנה קודמת.
במהלך ישיבת המליאה נעתרתי לחלק מהבקשות שהועלו והסכמתי להוסיף עוד כ-3 מיליון ₪ – לטובת תרבות, ספורט ונוער, מועדוני מבוגרים ועוד, שינוי שחייב את הגזברית לאתר ולמצוא מקורות מימון תוך כדי הישיבה. על-אף הידיעה הברורה על המשמעויות הכספיות והמגבלות של הרשות המקומית לקידום הפיתוח באם לא יאושר התקציב, בחרו 10 חברי מליאה להצביע כנגד הצעת התקציב ושני חברי מליאה נוספים נמנעו מההצבעה. ההודעה על החלטת המליאה שלא לאשר את תקציב 2022 הועברה לידיעת שרת הפנים. לפיכך, לא נוכל לקדם את הפרוייקטים שתוכננו בתקציב השוטף, אלא לאחר אישור תקציב לשנת 2022. התקציב ייבדק ויובא שוב לאישור המליאה.
בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכם התושבים על שיתוף הפעולה, על המפגשים איתכם אם ביישובים ואם במסגרת הדלת הפתוחה במשרדי בכל יום שלישי, בביתי ובכל מקום.
אני מבקש להודות לגזברית המועצה הגב' צופי צור והצוות שלה על הכנת התקציב במקצועיות ובמסירות רבה.
אני מבקש להודות למנהלי ועובדי המועצה שנמצאים כאן בשבילכם, לתת לכם שירות: מסור, אדיב ומקצועי.
אני מבקש להודות לסגני: אודי דניאלי ומוטי ארבל שעובדים איתי יד ביד להוציא אל הפועל את התכניות לשיפור איכות החיים במועצה. אני מודה לחברי המליאה המסייעים לנו בהתנדבות למען התושבים.
כולנו יחד נמשיך להצעיד את המועצה קדימה בכל המישורים:
סיום פרויקט מרכז הספורט
הקמת גני ילדים
הקמת שני בתי-ספר
הקמת שמונה מועדונים ביישובים
בינוי מבנה דת ואחזקתו
סיוע בשיפוץ מועדונים
המשך טיפול בסימון ותמרור כבישים ועוד.
אנו נמשיך במלוא המרץ להיאבק כנגד הותמ"ל 1079 וכנגד החלטת משרד הפנים הנגזרת מהמלצות הועדה הגיאוגרפית.
אמשיך לעדכן אתכם בכל התפתחות.
שלכם ובשבילכם,
קובי אביבי
ראש המועצה

                        

Skip to content