מליאת המועצה

מליאת המועצה

מליאת המועצה

מליאת המועצה מהווה "בית הנבחרים" המקומי – המוסד העליון של הרשות המקומית. גוף זה מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר להחליט, לקבוע ולהשפיע על איכות חייהם של התושבים באזור. 

 

מליאת המועצה מורכבת מנציגים אשר נבחרו מכל יישוב אשר בתחום המועצה האזורית ומתכנסת אחת לחודש לדון בנושאים שהובאו לשולחנה.

למליאת המועצה הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק (כגון אישור צו מיסים, אישור תקציב של ועדים מקומיים, קבלתם לעבודה או פיטורם של עובדים סטאטוטוריים, הקמת תאגידים, ניהול מקרקעין ועוד) כמו כן לחוקק חוקי עזר לפקח, לבקר וליזום.

על המליאה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות של ראש המועצה, לחוות דעה על מדיניות זו, ולפעול למען התושבים באמצעות הוועדות השונות שבאחריותה.

רשימת חברי מליאה עדכון נובמבר 2018

יישוב                שם הנציגדוא״ל
 אביגדור אלכס גולדפרב goldefence1@walla.co.il
 אורות גיל בן ציון 
 אחוה שמעון כ"ץ 
 אמונים שלמה שמאי shlomi@beer-tuvia.org.il
 באר טוביה תומר זולר halav-t@zahav.net.il
 בית עזראפרדי אוריאל 
 בצרון גבריאל נחום 
 גבעתי גולדשטיין דוד 
 חצב איתי גואטה 
חצור יובל שדה 
ינון ישראל ניר 
כפר אחים אלי יוגב 
כפר ורבורג יריב צוק 
נוה מבטח אהוד דניאלי 
ניר בנים עדי נאמן adineeman19@gmail.com
עזריקם דני בוקובזה danipalphot@gmail.com
עזר מימי קושמרו mimik@ashdodport.co.il
ערוגות תמר פישל 
שדה עוזיהו מוטי ארבל MOTIARBEL10@GMAIL.COM
שתולים מני מעודי menim@bilucenter.co.il 
תימורים בני יאמין 
תלמי יחיאלשרונה עמר