דלג לתוכן

מליאת המועצה

פרוטוקולים:

פרוטוקולמתאריך
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 4728.06.2018
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 4628.06.2018
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 4524.05.2018
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 44 14.03.2018
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 43  25.01.2018
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 42 28.12.2017
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 41 30.11.2017
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 40 26.10.2017
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 39 31.08.2017
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 38 29.06.2017
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 37 29.06.2017
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 36 29.05.2017
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 35 21.03.2017
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 34 26.01.2017
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 33 29.12.2016
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 32 24.11.2016
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 31 22.9.2016
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 30 01.09.2016
פרוטוקול מליאת המועצה מספר 2930.06.2016
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 2824.05.2016
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 27 24.05.2016
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 26 31.03.2016
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 25 25.02.2016
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 24 28.01.2016
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 23 31.12.2015
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 22 26.11.2015
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 21 08.10.15
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 20 30.07.15
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 19 25.06.2015
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 18 25.06.2015
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 17 14.05.2015
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 16 26.03.2015
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 15 26.02.2015
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 14 29.01.2015
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 13 25.12.2014
Skip to content