סגן ראש המועצה

סגן ראש המועצה - דני בוקובזה

מזכירת סגן ראש המועצה: מרגלית סולטן

טלפון: 08-8509812

דואר אלקטרוני: margalitsu@beer-tuvia.org.il