סגן ראש המועצה

סגן ראש המועצה ומ"מ ראש המועצה - אודי דניאלי

סגן ראש המועצה- מוטי ארבל

מזכירת סגן ראש המועצה: מרגלית סולטן

טלפון: 08-8509812

דואר אלקטרוני: margalitsu@beer-tuvia.org.il