דלג לתוכן

מניעת הגעת תנים לתושבים

בתקופה האחרונה חלה עלייה בכמות הדיווחים בנושא תנים החודרים ליישובים .
מפקחי המועצה פועלים בקרב רפתות והלולים על מנת למנוע השלכת פגרים המקרבים את התן למושבים 

בפעילות משתתפים מפקחי רט"ג על מנת להרחיקאת התנים.

מאחר ומדובר בחיה מוגנת, אנו מחוייבים לפעול בשיתוף פעולה ובהתאם להנחיות רשות הטבע והגנים.
לאור התגברות כמות התנים החודרים ליישובים אנו מפרסמים מידע לציבור ומבקשים לשמור על תנאי תברואה תקינים:

  • להימנע מהנחת אוכל רטוב לכלבים וחתולים מחוץ לבית.
  • להימנע מזריקת פסולת ביתית מחוץ לפח האשפה.
  • להקפיד לזרוק קרטונים שהונחו בהם מוצרי בשר ומאכל לקרטוניה המושבית ולא להשאיר מחוץ לבית.
  • הקפדה על חיסון חיות הבית ומניעת שוטטות ללא השגחה

*** חשוב להדגיש שהתנים מטבעם חוששים מבני האדם, ואינם מתקרבים

Skip to content