דלג לתוכן

מנכ"לית המועצה

מנכ"ל המועצה

מנכ"לית המועצה אחראית על יישום מדיניות המועצה, בהתאם להחלטות חברי המועצה וראש המועצה ובכלל זה:
ניהול מתכלל של פעילות המועצה, גיבוש תכניות העבודה, ניהולם והנחייתם המקצועית של מחלקות המועצה, סנכרון ותיאום תהליכי העבודה ובקרתם המתמדת.

בנוסף, אחראיות באופן ישיר על:

  • מעקב אחר ביצוע החלטות ראש הרשות ומליאת המועצה.
  • אחריות על נהלי ודפוסי עבודה; קביעת נהלים חדשים, רענון נהלים קיימים ויישום התנהלות המועצה בנוהל ומנהל תקינים
  • כינוס ישיבות המליאה וההנהלה והכנת הנושאים לדיון.
  • ריכוז ישיבות וועדות המועצה.
  • מחלקת משאבי האנוש – קביעת מדיניות לניהול ופיתוחו של המשאב האנושי
  • אחריות על המכרזים ברשות; קיום תהליכי המכרז עפ”י החוק והנהלים
  • ארגון תכנון וביצוע של תהליכי הרכש והלוגיסטיקה במועצה
  • מחלקת מערכות מידע.
  • הממונה על חופש המידע
Skip to content