דלג לתוכן

מסמך הבהרות- מכרז מס' 10/2022- לביצוע הסעות קבוצות כדורסל- מונגש

לכבוד

משתתפי מכרז הסעות תלמידים מס' 10/2022

מועצה אזורית באר-טוביה

 

הנדון: מסמך הבהרות- מכרז מס' 10/2022– לביצוע הסעות קבוצות כדורסל

 

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מפרסום המכרז שבנדון על-ידי המועצה האזורית באר-טוביה (להלן: "המועצה").

 

 

  1. שאלה: סעיף 1.31 ו- 2.13- שנתון 2010 אינו עומד בטווח של 10 שנים.

מענה: בסעיפים 1.3.1 ו- 2.13 יתוקן ובמקום הניסוח "חל בשנת 2010 ואילך", יש להתייחס לניסוח הבא: מועד עליית כלי הרכב על הכביש לא קודם לתאריך 1.1.2012.

  1. שאלה: תקופה של 30 ימים- סותר את תאריך תוקף הערבות שמופיע בנספח הערבות.

מענה: בסעיף 2.7 יתוקן מועד תוקף הערבות. סעיף 2.7 פסקה שנייה, במקום המילים "בתוקף לתקופה של 30 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז", יצוין בתוקף עד לתאריך 28.2.2023, באופן זהה לתוקף הערבות המצוין בנספח הערבות.

  1. שאלה: לא ברור אחוז הנחה- הרי נדרש לנקוב במחיר לפי אורך מסלול עד 15 ק"מ ובגין כל ק"מ נוסף מעל 15 ק"מ, כך שלא ברור מאיזה סכום נדרש לתת הנחה.

מענה: במקום הטבלאות המופיעות בנספח א- יופיעו הטבלאות הבאות:

מחירון נסיעה מעל 15 ק"מהחל מהקילומטר הראשון (לפי קילומטר וסוג רכב)

סוג נסיעה מחיר לק"מ אט"ז – עד 10 נוסעים [₪, כולל מע"מ] מחיר לק"מ אט"ז- עד 16 נוסעים [₪, כולל מע"מ] מחיר לק"מ מיניבוס –  עד 20 נוסעים [₪, כולל מע"מ] מחיר לק"מ אוטובוס – עד 55 נוסעים [₪, כולל מע"מ]
אימון/משחק בית- כיוון אחד- מרחק נסיעה לכיוון גדול מ- 15 ק"מ  

 

6.5

 

 

7.6

 

 

8.8

 

 

12.9

 

מחירון נסיעה עד 15 ק"מ (גלובאלי, לפי סוג רכב)

סוג נסיעה מחיר לק"מ אט"ז עד 14 נוסעים [₪, כולל מע"מ] מחיר לק"מ אט"ז- עד 16 נוסעים [₪, כולל מע"מ] מחיר לק"מ מיניבוס –  עד 20 נוסעים [₪, כולל מע"מ] מחיר לק"מ אוטובוס – עד 55 נוסעים [₪, כולל מע"מ]
אימון/משחק בית- כיוון אחד- נביעה עד 15 ק"מ (מחיר גלובאלי לנסיעה)  

 

97.5

 

 

114

 

 

132

 

 

193.5

 

 

 

 

מחירון זמן המתנה במשחקי חוץ:

265 ₪ כולל מע"מ (לכל משך ההמתנה: בין אם שעתיים, שלוש שעות או ארבע שעות).

 

על מחירים אלה יש לציין את גובה ההנחה שתינתן – גורף לכל סוגי כלי-הרכב בשני המחירונים (מסלול קצר – עד 15 ק"מ, ומסלול ארוך- מעל 15 ק"מ), וכן על התמורה בגין המתנה במשחקי חוץ.

 

 

  1. שאלה: סעיף 8.4- תמוה שיבוטל הסכם, ללא כל הפרה מצד הקבלן בפרק זמן של 96 שעות בלבד.

מענה: לאחר המילים "בוטלה הזכייה במכרז" יבואו המילים- כאמור בסעיף 8.3 לעיל, רשאית המועצה להגיש את הערבות הבנקאית שבידיה לגביה, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה את המועצה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

  1. שאלה/הערה: לא ניתן להסיע בכלי רכב פרטי. יש לציין מספר מקומות/נוסעים באט"ז, מיניבוס ואוטובוס.

מענה: תיקון כמבוקש נכלל בטבלאות המעודכנות- ראו סעיף 3 לעיל.

  1. שאלה: האם נספח זה תקף גם לאימונים, גם למשחקי בית וגם למשחקי חוץ? אם התשובה חיובית, אי יש עיוות בהגשת המחירים שכן יש זמן המתנה במשחק חוץ ונדרש לתמחר את זמן ההמתנה, או לחילופין לבצע הפרדה בהגשת המחיר, בין משחקי חוץ לבין משחקי בית שבתחום המועצה ואימונים בשלושת האולמות.

מענה: כפי שצוין בסעיף 3 לעיל, התווסף מחירון זמן המתנה במשחקי חוץ. למען הסר ספק, משחק חוץ הוא משחק שמתקיים במיקום שאיננו באחד מאולמות הספורט של אגודת הפועל באר-טוביה: נופים (כנות), רגבים (אמונים) ותיכון באר-טוביה.

 

 

 

 

אנו הח"מ ___________________, המורשים לחתום בשם _______________, המציע במכרז 9/2022 של המועצה האזורית באר-טוביה, מצהירים כי האמור במסמך הבהרות זה הינו בידיעת המציע בטרם הגשת הצעתו, ונלקח בחשבון במסגרת הצעתו.

 

 

_

 

 

Skip to content