דלג לתוכן

מספר חברי ועד מקומי נבחר

הגדרה :

מספר חברי ועד מקומי נבחר (בישוב שאיננו שיתופי) סעיף 96

דברי הסבר:

מספר חברי ועד מקומי נבחר (בישוב שאיננו שיתופי) ייקבע בהתאם למספר הבוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים של היישוב

הרחבה:

מספר חברי ועד מקומי נבחר (בישוב שאיננו שיתופי) ייקבע בהתאם למספר הבוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים של היישוב האמור לפי טבלה זו: 

מספר תושבים   מספר חברי ועד

עד 1,500 –  5 עד 7

1,501 ומעלה- 9 עד 11

לא יכהנו בועד מקומי שני קרובי משפחה או יותר  סעיף 106 ג'

Skip to content