מתווה ילדים ונוער בסיכון החרגה בתקופת הסגר 16.9.2020