נהלים וטפסים לקבלת רישיון עסק

נהלים וטפסים לקבלת רישיון עסק

מחלקת רישוי עסקים

לנוחיותכם, מצ"ב מסמך ובו רשימה מלאה של כל הטפסים והאישורים אותם יש להגיש בתהליך הנפקת רישיון עסק:

טופס ריכוז נהלים להגשת רשיון עסק

ייפוי כח לרישוי עסקים – נציג בעל העסק + צילום תעודת זהות

שאלון איכות הסביבה – שאלון סביבתי כללי 
שאלון סביבתי תחנות דלק

פרשה טכנית לבתי אוכל  – לבתי מזון (מסעדה, בית קפה, מזנון, בית אוכל, קיוסק פצריה) 

תנאים לרישוי בתי אוכל 

תוכנית עסק  – עותקים על פי קנה מידה: יש להגיש דיסק או דיסק און קי של  התוכנית המוגשת. תוכנית סביבה: 1:2,500, תוכנית מצבית: 1:250, תוכנית עסק: 1:100 – ניתן להוריד טופס כאן:

ריכוז נתוני תוכניות לרישוי עסקים

טופס אישור קיום ביטוחים הפקות ואירועים תחת כיפת השמים

אישור יועץ נגישות – יש להקפיד מורשה משרד התמ"ת /משרד המשפטים:

הצהרה נגישות לעסק קטן

טופס 8 ב לעסק גדול חוות דעת מורשה נגישות

אישור משרד הבריאות לפתיחת עונת הרחצה בבריכות השחיה, הטפסים להורדה:

טופס לפתיחת עונת הרחצה בריכת שחיה

נתונים טכניים של בריכת הרחצה – אישור ממשרד הבריאות לפתיחת עונת הרחצה

בקשה לכפל רישיון עסק

רישיון לניהול עסק לרכב להובלת מזון בקירור

שאלון מפעל תעשיה להגשה למחלקת בריאות הסביבה, משרד הבריאות 

נוהל הפעלה של מתקנים מתנפחים 

נגישות לאנשים עם מוגבלות כחלק מרישיון עסק. 

טופס הצהרה על אי שינויים בעסק 

 רישום פנייה לאגף רישוי עסקים 

בקשה לחוות דעת בדבר חובת רישוי לעסק 

הודעה על עזיבה או סגירת עסק 

מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק או היתר זמני 

הנחיות לביצוע סקר שפכים והכנת פרשה טכנית 

הנחיות הווטרינר ההרשותי לפתיחת אטליז 

נוהל ביצוע בדיקות משנה למוצרים מן החי טרם הכנסתם לתחום העסק 

תנאים לחנות לממכר מזון בעלי חיים 

רישוי עסקים ונגישות – דברי הסבר 

הנחיות ודרישות בנושא מניעת זיהום אוויר ורעש למסעדות ובתי קפה 

הנחיות משרד הבריאות לקראת רישיון יצרן 

טופס אישור ביטוח לאוהלים ומתקנים לאירועים

מפרט טכני לאטליז מעודכן

טופס-השגה-לפי-חוק-רישוי-העסקים-התשכח-1968 טופס-מעודכן-דרישות-להגשת-בקשה-לרשיון-עסק-2

 

בכל שאלה ניתן לפנות לעדנה נוה / אביבה מסיקה,  בטלפון: 08-8509786