דלג לתוכן

ספר טלפונים

האגף אחראית על מערך החינוך המועצתי

טלפון נייד אימייל
דורון חנין 
אביבה גרשון  
מרה מרו סנבטו  
מירי נעים 
אתי דויטש 
מאי אלפסי  
Skip to content