ספר טלפונים

האגף אחראית על מערך החינוך המועצתי

טלפון נייד אימייל
רות קרטר  
דורון חנין 
אביבה גרשון  
אושרית עזגד  
מירי נעים 
מאי אלפסי