דלג לתוכן

ספר טלפונים

האגף אחראית על מערך החינוך המועצתי

טלפון נייד אימייל
דורון חנין 
אביבה גרשון  
מרה מרו סנבטו  
מירי נעים 
אתי דויטש 
מאי אלפסי  
מיכל אטד  
Skip to content