ספר טלפונים

האגף אחראית על מערך החינוך המועצתי

טלפון נייד אימייל
דורון חנין 
אביבה גרשון  
אושרית עזגד  
מאי אלפסי  
מירי נעים 
Skip to content