ספר טלפונים

המחלקה מטפלת בכל תחומי איכות הסביבה, פינוי אשפה, ביוב, פיקוח סביבתי

טלפון נייד אימייל
עדנה נוה 
אביבה מסיקה 
יעקב גרשון 
חזי עזיזיאן 
גל גובי 
אביגדור שמקה 
אבידן אזרק 
נטשה קולר