ספר טלפונים

המחלקה מטפלת בכל תחומי איכות הסביבה, פינוי אשפה, ביוב, פיקוח סביבתי

טלפון נייד אימייל
יעקב גרשון 
חזי עזיזיאן 
גל גובי 
אביגדור שמקה 
אבידן אזרק 
נטשה קולר