ספר טלפונים

היועץ המשפטי של המועצה האזורית באר טוביה

טלפון נייד אימייל
איתן מימוני עו" 
תומר טבק עו"ד 
עו"ד אפרת ברזני כליף