רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים פועלת למען בתי העסק השונים בתחומי הרשות במטרה להסדיר את מעמדם ע״פ חוק רישוי העסקים.

לרשותכם מידע והנחייה להליך הוצאת רשיון עסק, במסגרת הרפורמה בחוק רישוי עסקים. מטרת הרפורמה היא לייעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל שניתן על בעלי העסקים קיימים ועל המעוניינים בהקמת עסקים חדשים בכפוף לחוק רישוי עסקים.

במסגרת הרפורמה, מפורסם בזאת מפרט המועצה, המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל עסק, לקבלת רשיון עסק או חידושו, לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968.

המפרט עוסק בסוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2103 (להלן המפרט האחיד).

עובדי מחלקת רישוי עסקים במועצה עומדים לרשותכם להסברת עיקרי התהליך ומתן סיוע ככל שניתן.

בברכה והצלחה
עדנה נוה
מנהלת מחלקת רישוי עסקים ואיכות הסביבה

 

Skip to content