פינוי פסולת וגזם

פינוי פסולת וגזם

פינוי פסולת וגזם

פינוי פסולת וגזם

ביישובי המועצה ובאזורי התעשייה, מדיניות המועצה: פסולת רטובה בלבד!

עסקים מפנים באופן עצמאי פסולת כתוצאה מפעילות היצרנית של המפעלים.

פינוי הפסולת מתבצת תוכנית עבודה שבועית קבלני באמצעות המועצה

בתחום המועצה 14 מפג"שים (מרכזי פסולת גושית), חלק מהמפג"שים משמשים מושב אחד וחלקם משמשים לכמה מושבים במשותף.

המחלקה באמצעות קבלן לפינוי פסולת  מפנה את הפסולת לאתרים מורשים בדין.

סוגי הפסולת שמפונים מהמפג"ש:

גזם – אין אישור כניסה של גזם של מטעים, חקלאית, פרדסים וכד'

גושית – רהיטים , מוצרי חשמל גדולים וכד'

בניין – כמות קטנה של שיפוץ הנעשה בבית התושב כגון החלפת קרמיקה במטבח כמות גדולה יותר יש להניח בחצר הבית ולפנות באופן עצמאי לאתר מורשה בדין.
קרטון 

פסולת פלסטיק חקלאי (ניילון חממות נקי  , צנרת, טפטפות, ומכלי הדברה שעברו שטיפה) 

בכל מפג"ש יש מנהל אתר שמונה ע"י המושב שתפקידו לדאוג שהתושבים שמגיעים למפג"ש ישליכו את הפסולת לתאים היעודים.

חל איסור מוחלט של הכנסת פסולת רטובה (ביתית) ופסולת מעסקים .

במקרים של השלכת פסולת בשטחים פתוחים הרשות מפנה את הפסולת לאתרים מורשים בדין.

עלויות הפינוי גבוהות והן מורכבות מ:

    • שינוע הפסולת לאתרים
    • הטמנה 

 

תכנית עבודה שבועית פינוי אשפה רטובה

פינוי גזם באזורי תעשייה