דלג לתוכן

פיתוח התיירות מועצה אזורית באר טוביה 2022

      פיתוח התיירות נכנס להילוך גבוה – 2022

סיור פורום תיירות

בתקופה בה נראה כאילו עולם התיירות עומד מלכת, החליטה המועצה האזורית באר טוביה בהובלת וועדת התיירות שלה, על קידום פיתוח התיירות וביסוס עוגנים באזור.

"פסק הזמן" שכפתה הקורונה בתיירות והשינוי בהרגלי ומאפייני התיור שנוצרו ועוד צפויים

להתפתח, מאפשרים הזדמנות נדירה "לחשב מסלול מחדש" (תרתי משמע)  ולהציג מכלול תפיסות של מוצרי תיירות המותאמים למאפייני ואילוצי התיירות החדשים.

החזון הוא מיצוב האזור כמוצר תיירות מוכר והפיכתו לעוגן תיירותי מוביל ומובחן עם היצע תיירותי מגוון שימשוך תיירות פנים ותיירות נכנסת בחיתוכים שונים.

מטרת התהליך היא לייצר תרומה כלכלית לאזור כמנוע ומחולל עסקי ותעסוקתי לרווחת תושבי האזור תוך כדי מיצוב ומיתוג כאזור תיירות מוכר ומבוקש.

היעדים המרכזיים של התוכנית הם: הגדלת היקף תנועת התיירות לאזור ובתוכו, הגדלת משך השהייה של המבקרים באזור והגדלת ההוצאה הכספית שלהם במרחב.

גיבוש התוכניות, שנכנסו להילוך גבוה ושולבו כחלק אינטגרלי מתוכנית המועצה לשנת 2022,  יעשה באופן שיטתי ועקבי בכוונה לזהות ולהצביע על מוצרי התיירות הרלוונטיים ביותר בהתאמה למיפוי וזיהוי מערך הביקוש.

כיום האזור אינו נתפס כתיירותי ומפסיד כתוצאה מכך מחולל עסקי וכלכלי משמעותי. לכן החליטה המועצה לקדם את פיתוח התיירות כחלק מתהליך אסטרטגי ארוך טווח הנשען על עבודת ניתוח ותוכנית סדורה ומובנת.

התהליך שייוצא לפועל יכלול מיסוד וביסוס מערכת היחסים בין תיירני ועסקי התיירות במרחב המועצה לבין ארגון התיירות במועצה האזורית ובין עצמם. תוך יצירת הסכמה אזורית רחבה סביב יעדי התיירות במרחב, והדרכים להגשמתם. כמו גם יצירת "שפה " תיירותית משותפת לכלל העוסקים בתיירות במרחב המועצה.

בתהליך עבודה נכון ובהתאמה של מאפייני ההיצע למאפייני הביקוש, ניתן יהיה להביא לשינוי משמעותי בתנועת התיירות המגיעה לאזור ובתוכו, ויותר מכך להרחבת משך שהייתם והיקף ההוצאות הכספיות באופן שיתרום רבות לכלכלה המקומית ולבולטות האזור על "מפת התיירות" בישראל.

בברכת עשייה מוצלחת,

אלכס גולדפרב
יו"ר וועדת התיירות במועצה

Skip to content