דלג לתוכן

פסולים לכהונה

הגדרה:

פסולים לכהונה סעיף 106

דברי הסבר:

(א) (1) מי שלא היה זכאי לכתחילה להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר ועד מקומי

(2) מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן כחבר הועד המקומי,

(3) מי שנידון למאסר

 (ג) לא יכהנו בועד מקומי שני קרובי משפחה או יותר

(ב) המכהן כחבר ועד מקומי או כחבר נציגות והוא פסול לכך, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

Skip to content