פרוטוקולים מליאת המועצה

פרוטוקולים מליאת המועצה

פרוטוקולים של מליאת המועצה

פרוטוקולים החל מחודש נובמבר 2018

פרוטוקולהקלטהמתאריך
פרוטוקול מליאה מספר 15 6/4/2020
פרוטוקול מליאה מספר 1416/02/20
פרוטוקול מליאה מס' 1329/12/2019
פרוטוקול מליאה מס' 121/12/2019
פרוטוקול מליאה מספר 1126/09/2019
פרוטוקול מליאה מספר 1028/08/2019
פרוטוקול מליאה מספר 9 15/07/2019
פרוטוקול מליאה מספר 8 18/06/2019
פרוטוקול מליאה מספר 718/06/2019
פרוטוקול מליאה מספר 6 21/05/2019
פרוטוקול מליאה מספר 516/04/2019
פרוטוקול מליאה מספר 414/03/2019
פרוטוקול מליאה מספר 303/02/2019
פרוטוקול מליאה מספר 2 27/12/2018
פרוטוקול מליאה מספר 129/11/2018

2018

 

2017

2016

2015

2014