פרוטוקול הנהלת מועצה מספר 8 מיום 14.5.2015

השתתפו

דרור שור – ראש המועצה, שלמה שמאי – סגן ראש המועצה, אלכס גולדפרב, גדי שלו, דני בוקובזה, זהבי בן צבי, חזי בכר, יוסי ברוך, יזהר בר-נס, יצחק גרשון, מושיקו כהן, מוטי ארבל, מני מעודי, מרדכי פיינברג, עדי נאמן

נוכחים

אהרון אדרת – יו"ר ועדת הביקורת

צפי מלר – חבר ועדת הביקורת

קובי אביבי – מזכיר המועצה

צופי צור – גזבר המועצה

הדר מימון, עו"ד – יועץ משפטי למועצה

רות קרטר – מנהלת מח' החינוך והתרבות

אריה ברנע – מנהל בי"ס תיכון אזורי באר טוביה

 

על סדר היום

 1. אינפורמציה
 2. כח אדם בהוראה
 3. שונות

 

סעיף 1 – אינפורמציה

דרור שור ראש המועצה ויו"ר ועדת ההנהלה פתח את הישיבה בדיווח כי זימן את מר אריה ברנע מנהל בית הספר התיכון האזורי באר טוביה, לצורך מתן דיווח להנהלה על אירוע סיום יב' מחזור נ"ב.

מר אריה ברנע דיווח על ההיערכות של צוות השכבה יחד עם הנהלת בית הספר לקיום האירוע, על המסגרת והכללים שסוכמו עם נציגי התלמידים, על האזהרות שנמסרו לנציגי התלמידים במקרים של חריגה ועל יום האירוע, החל מפתיחת שער בית הספר והשתוללות התלמידים, תוך הפרת ההבנות, התנהגות שפגעה קשות ברגשי צוות ההוראה והעובדים.

ציין כי פיזר את המסיבה והוציא את התלמידים מתחום בית הספר מיד כשנחשף לממדי ההשתוללות וההתנהגות הפרועה.

ככלל, אירוע סיום יב' נערך כל שנה מזה שנים רבות ובאותה מתכונת, הכוללת היערכות מוקדמת.

בשנה הזו האירוע חרג מכל פרופורציה.

מיד ובסמוך לפיזור המסיבה קיים ברנע ישיבת צוות עם מורי השכבה ולאחר מכן עם כלל המורים והעובדים, לצורך ביצוע תחקיר מעמיק על השתלשלות העניינים.

לא כל תלמידי השכבה היו שותפים לאירוע והיו שלשה מעגלי משתתפים, כאשר בגרעין הקשה והמוביל היו כ- 20 תלמידים.

מעגל שני היה של המעודדים, כמה עשרות תלמידים ומעגל נוסף היה של תלמידים שהיו בסוד העניינים ושתקו.

הנוגעים בדבר זומנו לשיחות אצל מנהל בית הספר.

השם של קהילת באר טוביה הוכפש ברמה הארצית ע"י קבוצת אנשים המונעים משיקולים זרים, אנשים שטובת בית הספר איננה לנגד עיניהם, אני קיבלתי אחריות אישית לאירועים והופעתי בתקשורת בכדי להבהיר זאת.

בתום התחקיר דיווחנו למשטרה על האירוע והודענו לתלמידים על ביטול מסיבת יב', כאשר טקסי הפרידה יערכו במתכונת אחרת ובכיתות, למרות שמרבית התלמידים לא היו שותפים לאירוע.

לשאלות חברי ההנהלה במסגרת דיון שנערך, ציין ברנע את הכללים שינחו את בית הספר בעתיד, האירוע מטופל בחומרה בן כתלי בית הספר.

מהפעילים המרכזיים באירוע נשללו 12 שנות לימוד!

כנגד נערה שלא לומדת בבית הספר שנתבקשה לעזוב ובכל זאת פרצה פנימה והשתתפה באירוע, הוגשה תלונה במשטרה.

ראש המועצה ציין כי הוא נפגש עם ברנע, עם חברי מליאה, חברי הנהגה בית ספרית, צוות בית הספר ועם חלק מהתלמידים, שמע מכולם על האירוע, על התחקיר ועל הכוונות והפתרונות לעתיד, הדגיש כי המועצה משקיעה סכומי עתק בחינוך ובראשם בתיכון , יש לבדוק את האירועים ולאסור קיום אירועים כאלה בעתיד.

סעיף 2 – כח אדם בהוראה

להנהלה דווח כי נציגי המועצה בשיתוף חברת 'סמל' (חברה המבצעת בדיקה בתיכון) ונציגי בית הספר התיכון האזורי באר טוביה, ערכו ביום 14.4.15 שימוע בעל פה – אפשרות סיום העסקה, למורים/ות בבית הספר.

למורים/ות הובהר כי המועצה שוקלת להפסיק את העסקתם מטעמים אדמיניסטרטיביים לאור העובדה כי הנם מועסקים בתקופת ניסיון.

כמו כן הובהר כי ועדת הפיטורין שהתכנסה על פי דין החליטה על הפסקת עבודתם של המורים/ות כדלקמן:

בן ציון ליאת הר נוי מיכל מנע הגר
רזיאל ירון שטרנליב רחל נורני ורד
גונן אסתר רייך איילה ביטון גלית
עמית אמנון פורת בתיה טרובק יונתן
ארהרדט שני פישר גיורא טזזו הבטנש
אבנברג צחיה בזוב לובה פולט אינה לאה
ליבמן נועה עוזרי רחל אגאי עדי
אלשיך לילך ג'ספאן נתנאל שמואל שולמית
מלול אור ניסים וקנין אורטל סרי מיכאל
צעידי נועה דאוד ג'אנה דיעי מלי
רוזנס מוריה עמיר אברהם זקס ריקי
גת אמי חביבה קסלסי מאיר מילר תמיר
אבניאלי רחל עטיה שמעון טהר הדר רביד
ונונו לאה בן צבי מרינה הורוביץ ורד
אבניאלי מיכל שלמן פרי בר רוית
בן ארצי חנה ברון שרית תלמי קרן
גוכמן אסתר שמש אילנית דובין בר דקלה
גנות בלה סלומון אופיר עינת לוי אורלי
גרין חיה    
     

כמו כן דווח כי המורים כהן יואל, סביו ראובן וויגוייזר חיים, זומנו לשימוע לצורך

הסדרת תנאי העסקתם על פי דין.

החלטה

ההנהלה בתום הדיווח מאשרת האמור וכן מאשרת תיקון להחלטת המליאה

מספר 16, בה נרשם כי למורה בזוב לובה אושרה בקשה לשבתון בתשע"ו,

אולם בקשתה המקורית היתה הארכת חופשת לידה עד ליום 24.5.15.

פרישה לגמלאות וחל"ת – בית ספר תיכון אזורי באר טוביה

ההנהלה מאשרת בהתאם לבקשת המורים והמלצת ברנע כדלקמן:

אריאלה טבנצ'יק     –        פרישה לגמלאות בסוף שנה"ל תשע"ה

מאיה חביביאן         –        חל"ת בתשע"ו בהיקף משרה של 7 ש"ש

מירה נווה               –        חל"ת מלא בתשע"ו –        מאושר

ליאת שגב              –        חל"ת מלא בתשע"ו –        מאושר

שולמית קרבל         –        חל"ת מלא בתשע"ו –        לא מאושר

רוית ורדי               –        חל"ת חלקי בתשע"ו –        מאושר

מזל מצליח             –        שבתון מלא בתשע"ו          –        מאושר

כח אדם מכללה

להנהלה דווח כי המרצים אליעזר כהנוב ומורין לריסה וכן עדנה קירמאייר, זומנו לשימוע

בעל פה אפשרות סיום העסקה ופרישה לגמלאות, בהתאם לסעיף 18 א' פרישה לפי גיל.

כמו כן דווח על בקשתה של המרצה יעל פישר לסיים את עבודתה במסגרת המועצה

(תועסק ישירות על ידי המכללה).

החלטה

ההנהלה בהתאם לדיווח מאשרת בכפוף להחלטת ועדת הפיטורין את סיום יחסי

העבודה עם:

עדנה קירמאייר – ממחלקת כספים במכללה

מורין לריסה     – מרצה במכללה

עזר כהנוב       – מרצה במכללה

יעל פישר        – מרצה במכללה (בהתאם לבקשתה)

סעיף 3 – שונות

1.    הודעה בדבר קבלת החלטה בתאגיד לעניין הצטרפות ל 'דקסיה ישראל באינטרנט'

ההנהלה מאשרת הצטרפות התאגיד (מועצה אזורית באר טוביה) ל'דקסיה ישראל באינטרנט' כמפורט בטופסי ההצטרפות המצ"ב, לכל חשבונות התאגיד המתנהלים בבנק כדלקמן:

כל אחד ממורשי החתימה בחשבון/בחשבונות המפורטים יהיה רשאי לפנות לחוד אל הבנק לצורך קבלת מידע בהתאם להרשאות כמפורט להלן בסעיף ב'. פניה כאמור תחייב את התאגיד לכל דבר ועניין.

כל אחד מהמשתמשים שאינם מורשי חתימה בחשבון/בחשבונות המפורטים יהיה רשאי לפנות לחוד אל הבנק לצורך בקבלת מידע בהתאם להרשאות כמפורט להלן בסעיף ג.

פניה כאמור תחייב את התאגיד לכל דבר ועניין.

 

הסעות בחינוך – הארכת הסכמים

בפני ההנהלה הוצגו המסיעים ופירוט המסלולים הניתנים להארכת הסכם, בהתאם לחוזה ההתקשרות ולהמלצת מחלקות החינוך והתחבורה וכדלקמן:

 • תוקף מכרזי הסעות – היערכות לשנה"ל תשע"ו

כמו כן הוצגו המסלולים שיוצאו למכרז הסעות לתשע"ו כדלקמן:

 • מסלולים החייבים לצאת למכרז הסעות – לתשע"ו

דווח כי המסלולים הנ"ל אינם רשאים להמשיך בשנה הבאה, מאחר וסיימו את תוקפם (3 שנים), לכן יש להוציאם למכרז השנה.

כמו כן יתכנו מסלולים חדשים לתלמידי חינוך מיוחד, אשר עניינם נדון בוועדות השמה וטרם נמצאה מסגרת בעבורם.

החלטה

בתום הצגת המסלולים, מאשרת ההנהלה הארכת הסכם התקשרות עם המסיעים כמפורט בפרק א' בשנה נוספת ומאשרת פרסום מכרז למסלולים כמפורט בפרק ב'.

הארכת הסכמי התקשרות

 • מעבדת אמינולאב

בהתאם להמלצת הגב' עדנה נוה מנהלת המחלקה לאיכה"ס ורישוי עסקים

ובהתאם לתנאי המכרז מספר 7/14, מאשרת ההנהלה הארכת הסכם התקשרות עם מעבדת אמינולאב (שנה שניה) לבדיקות שפכי תעשיה עד ליום 13.5.16.

 • אופק צהרונים וקייטנות

בהתאם להמלצת הגב' רות קרטר מנהלת המחלקה לחינוך ותרבות ובהתאם לתנאי המכרז מספר 10/2014, מאשרת ההנהלה הארכת הסכם התקשרות

(שנה שניה) עם חברת אופק להפעלות צהרונים וקייטנות בשנה נוספת.

 • קיי פי מערכות

בהתאם להמלצת הגב' עדנה נוה מנהלת המחלקה לאיכה"ס ורישוי עסקים

מאשרת ההנהלה הארכת הסכם התקשרות עם חברת קיי פי מערכות לביצוע התראות לתחנות שאיבה לביוב בשנה נוספת.

אישור דו"חות כספיים לוועדים המקומיים ביישובים

בפני ההנהלה הוצגו דו"חות כספיים של ישובי המועצה כדלקמן:

 • ועד מקומי אביגדור ליום 31.12.14 – הדו"ח הוכן ע"י בועז מקלר ושות'
 • ועד מקומי אורות ליום 31.12.14 – הדו"ח הוכן ע"י ברית פיקוח
 • ועד מקומי אמונים ליום 31.12.14 – הדו"ח הוכן ע"י סול מרדכי רו"ח
 • ועד מקומי באר טוביה ליום 31.12.14 – הדו"ח הוכן ע"י בועז מקלר ושות'
 • ועד מקומי בצרון ליום 31.12.14 – הדו"ח הוכן ע"י בועז מקלר ושות'
 • ועד מקומי ינון ליום 31.12.14 – הדו"ח הוכן ע"י ברית פיקוח
 • ועד מקומי תימורים ליום 31.12.14 – הדו"ח הוכן ע"י בועז מקלר ושות'

דווח כי ניסים נחום רכז ישובים וחקלאות, בבדיקת הדו"חות ציין כי:

 • ועד מקומי אביגדור – תיקן את הליקויים בעניין אי רישום ימי חופשה ומחלה בתלושי השכר.
 • ועד מקומי אמונים – הוועד סיים את שנת התקציב ביתרת עודף של 121,000 ש"ח. הביצוע לשנת 2014 גדול מהתקציב ב- 136,000 ש"ח.
 • ועד מקומי באר טוביה – בדו"ח נמצא כי קיים קיטון בגרעון המצטבר אשר קיבל ביטוי בדו"ח 2014.
 • ועד מקומי בצרון – דו"ח מאוזן.
 • ועד מקומי ינון – הדו"ח מראה על יתרת תקציב בשנת 2014 בסך של 6,000 ש"ח.

החלטה

ההנהלה בהתאם לדיווח וקבלת הבהרות החליטה פה אחד לאשר את הדו"חות הכספיים כאמור.

כמו כן הוחלט לאשר את:

 • בועז מקלר ושות' כרואי החשבון של ועד מקומי אביגדור
 • ברית פיקוח כרואי החשבון של ועד מקומי אורות
 • סול מרדכי כרואה החשבון של ועד מקומי אמונים
 • בועז מקלר ושות' כרואי החשבון של ועד מקומי באר טוביה
 • בועז מקלר ושות' כרואי החשבון של ועד מקומי בצרון
 • ברית פיקוח כרואי החשבון של ועד מקומי ינון
 • בועז מקלר ושות' כרואי החשבון של ועד מקומי תימורים

ועד מקומי בצרון – תיקון תקציב 2015

הוועד המקומי של מושב בצרון העביר בקשה למליאת המועצה, לאחר שבדק יחד עם רכז היישובים את התקציב לשנת 2015, ביחס לדו"ח הכספי 2014, לאשר בקשה לקיטון בתקציב מסך של 511,728 ש"ח לסך של 507,620 ש"ח, לאור השינוי בהנחות במסים, שינוי בנכסים ציבוריים ושינוי בצריכת המים.

ההנהלה מאשרת הבקשה כאמור.

מינוי למליאת רשות ניקוז שורק לכיש

ההנהלה מאשרת כתב מינוי למליאת רשות הניקוז שורק לכיש את:

דרור שור      – ראש המועצה

שלמה שמאי – סגן ומ"מ ראש המועצה

האצלת סמכויות לוועדים המקומיים

המועצה מכח סמכותה על פי סעיף 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח – 1958 (בנוסח המתוקן כפי שפורסם ב 14.7.04 , מחליטה להאציל מסמכותה לוועדים המקומיים שבתחומה, לפעול בתחום יישוביהם בהתאם להוראות כל דין כדלקמן:

 • הפעלה ואחזקת מבני ציבור מוניציפאלי, מגרשי ספורט, מגרשי משחקים, גינון ציבורי, מקלטים ושצ"פ.
 • הפעלת תנ"ס (תרבות, נוער וספורט), חינוך בלתי פורמאלי, דת, מקווה, בית עלמין, בית כנסת, עירוב, שירותי קבורה, תרבות תורנית וספריה ישובית.
 • הפעלת שירותי דואר.
 • הפעלת ביטחון ושמירה.
 • אישור צו ההטלה, תקציב ועד מקומי וגבייתו (לאחר אישור המליאה).
 • ביצוע הנח"ש והכנת דו"חות כספיים לאישור המליאה.
 • ביצוע ביטוח צד ג' כולל למבני הציבור המוניציפאלי ומתקני משחקים.
 • ביצוע ביטוח נושאי משרה.
 • הפעלה, אחזקה וניקיון המפג"שים ומרכזי המחזור ביישובים.
 • פינוי גזם.
 • הפעלה ואחזקה של בריכות השחייה בתחומם.

כל הפעולות יתבצעו תוך שמירה על כללי המינהל התקין במלואם ובהקפדה יתרה על פי הוראות והנחיות משרד הפנים, דרישות וכללי בטיחות.

 • היישובים אחוה ועזריקם הוחרגו בכל הקשור לניהול הכספי.

נוהל הצעת מחיר לתכנון גני ילדים

להנהלה דווח כי המועצה פנתה ל- 5 מציעים, לצורך קבלת הצעות מחיר לתכנון:

1 גן ילדים ביישוב עזר

1 גן ילדים ביישוב באר טוביה

2 גני ילדים ביישוב כפר אחים

 • ועדת השלושה בישיבתה מיום 7.5.15 בדקה ובחנה את ההצעות שהתקבלו.

החלטה

ההנהלה בהתאם לתוצאות הנוהל ובהתאם להמלצת מחלקת ההנדסה החליטה להכריז על הצעת המציע ג'ו אבקסיס כהצעה זוכה ולהזמין את ביצוע התכנון כאמור באמצעותו.

עדכון ופתיחת תב"רים

צופי צור גזבר המועצה דיווחה על עדכון ופתיחת תב"רים כדלקמן:

Untitled

החלטה

ההנהלה בתום הדיווח וקבלת הבהרות ראש המועצה וגזבר המועצה, החליטה פה אחד על עדכון ופתיחת תב"רים כאמור.

תכנית חומש חינוך

ראש המועצה דיווח כי לאחר שהסתיימה בניית מבנה 11 כיתות בתיכון באר טוביה לחטיבת הביניים וכפי שסוכם בעבר נקיים תהליך של בניית תכנית חומש בהשתתפות נציגי מוסדות החינוך, נציגי המועצה, נציגי הנהגות בית ספריות, תלמידים ונציגי משרד החינוך, כאשר על הפרק יעלו נושאים כמו הרצף החינוכי, פעולות חינוך תרבות וספורט משולבות אזוריות במהלך כל השנה, הקמת גני ילדים נוספים, פתיחה או פיצול בית ספר יסודי, ארגון מחדש של בית הספר התיכון שיאפשר שליטה טובה יותר, נגישות ותשומת לב לכל תלמיד ותלמידה, מתן אוטונומיה מלאה לחטיבת הביניים והובלת שני מסלולים בחטיבה העליונה, הרחבת והגדלת בי"ס תיכון באר עמ"י, בניה מחדש של כל נושאי המנהלה, בינוי, תחזוקה, ניקיון וגינון בקריית החינוך.

בימים הקרובים תיבחר החברה המלווה לתהליך, שתסנכרן ותניע אותו עוד השנה.

ההנהלה מסמיכה את ראש המועצה, מנהלת מחלקת החינוך והיועץ המשפטי למועצה לבחור ולהתקשר עם חברה לצורך כך.

ההנהלה מאשרת האמור.

 

רשם:                                                                           ____________

קובי אביבי                                                                           דרור שור

מזכיר המועצה                                                                    ראש המועצה

                                                                                 ויו"ר ועדת ההנהלה

 

פרוטוקול הנהלת מועצה