פרוטוקול ועדת ביטחון

פרוטוקול ועדת ביטחון מתאריך :
פרוטוקול וועדת ביטחון 01.05.2018
פרוטוקול וועדת ביטחון 12.12.2017
פרוטוקול ועדת ביטחון 20.02.2017