דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה – מדידה עבור 42 חניות באזורים שונים ברחבי המועצה האזורית באר טוביה

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 12.12.2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה

 

בנושא: מדידה עבור 42 חניות באזורים שונים ברחבי המועצה האזורית באר טוביה

 

מחלקת הנדסה של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

מדידה עבור 42 חניות באזורים שונים ברחבי המועצה האזורית באר טוביה.

 

המחלקה מעדכנת כי פנתה למציעים הבאים: קנה מידה מדידות והנדסה בע"מ, רם מדידות בע"מ , שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ, מ.א הנדסה גאודטית מיפוי ומדידות בע"מ, פוטו מאפ בע"מ, אבסלוט בע"מ, לגעת במרחב גיאוגרפיה יישומית.

הפניה בוצעה ליועצים הרשומים במאגר היועצים של מ.א באר טוביה.

 

המציעים להלן לא הגישו הצעה:

שם החברה סיבה
קנה מידה מדידות והנדסה בע"מ לא ידועה
אבסלוט בע"מ לא ידועה
לגעת במרחב גיאוגרפיה יישומית לא ידועה

 

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

שם החברה הצעת מחיר לא כולל מע"מ הצעת מחיר כולל מע"מ
רם מדידות בע"מ 45,000 ₪ 52,650 ₪
שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ 84,500 ₪ 98,865 ₪
מ.א הנדסה גאודטית מיפוי ומדידות בע"מ 315,000 ₪ 368,550 ₪
פוטו מאפ בע"מ 44,100 ₪ 51,597 ₪

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהתאם להמלצת מחלקת הנדסה מחליטה הוועדה על התקשרות עם חברת  פוטו מאפ בע"מ    שהצעתה בסך 51,597 ₪ כולל מע"מ היא  ההצעה הזולה ביותר, למדידה עבור 42 חניות באזורים שונים ברחבי מועצה אזורית באר טוביה.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה עד: 100,000 ₪ כולל מע"מ.   סעיף תקציבי: תב"ר 1160.

אישור גזברות התקבל ביום: 9/11/2022

                                                                                 

            על החתום:

 

 

_______________

          צופי צור

      גזבר המועצה              

_______________

     ד"ר דנה סיון

   מנכ"לית המועצה                

______________

איתן מימוני, עו"ד

             יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content