דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 02/01/2022, ריכוז הצעות מחיר ל רכישת אוטובוס במסגרת מכרז אב/28/2020- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 02/01/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל רכישת אוטובוס במסגרת מכרז אב/28/2020

 

 

                                                                                  על החתום:

_______________

צופי צור

גזבר המועצה              

_______________

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה  

______________

איתן מימוני, עו"ד

           יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content