דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 06/07/2022  בנושא: ריכוז הצעות מחיר לציוד לפתיחת שנת לימודים- קובץ מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 06/07/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל ציוד לפתיחת שנת לימודים

מחלקת חינוך של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים המפורטים מטה לקבלת הצעות מחיר ל:  ציוד לפתיחת שנת לימודים.

המלקה פנתה למציעים הבאים וההצעות שהתקבלו הינן כמפורט:

 

שם המוצר כמות שופינג אר-אס סוכנות הדי
  מחיר יח' (ללא מע"מ) סכום כולל מע"מ מחיר יח' (ללא מע"מ) סכום כולל מע"מ
חולצות לבנות 400 16 8,236 16.4 8,443
תיקי אל-בד 3320 5.2 20,198 5.6 21,753
בקבוקי פיה 440 12 6,177 15.7 8,082
תיקי שרוך 440 8 4,118 10.4 5354
  סה"כ 38,729.00 סה"כ 43,632.00

 

המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם המציע הזול ביותר שופינג אר-אס לרכישת המוצרים נשוא נוהל זה.

 

סיבת ההמלצה: ההצעה הזולה ביותר.

 

אישור תקציב עקרוני מאת גזברות המועצה התקבל ביום: 03/07/2022.

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו ובהתאם להמלצת המחלקה, הועדה ממליצה על התקשרות עם המציע שופינג אר-אס עבור ציוד לפתיחת שנת לימודים.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 38,729 ₪  כולל מע"מ

 

 

                                                                                  על החתום:

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

דנה סיון

מנכ"ל המועצה

 

איתן מימוני, עו"ד

        יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content