דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 08.06.2022, ריכוז הצעות מחיר ל טיול כיתות ז'-ח'- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 08.06.2022

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל טיול כיתות ז'-ח'

מחלקת הנוער של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

טיול כיתות ז'-ח'

 

להלן ההצעות שהתקבלו במסגרת הנוהל

 

שם המציע סכום ההצעה (כולל מע"מ)
טיולי החיים היפים 79,686 ₪
אמנון אביעד טיולים ונופשונים בארץ ובחו"ל 80,798 ₪
מ.א גל ספורט ונופש בע"מ 70,661.5 ₪

 

אישור תקציבי עקרוני מגזברות המועצה התקבל בתאריך 6/6/2022.

 

המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם המציע הזול ביותר, מ.א גל ספורט ונופש בע"מ,

לביצוע טיול לכיתות ז'-ח'.

 

סיבת ההמלצה: המציע הזול ביותר ועם ניסיון עבר בהתקשרות לטיולים של המועצה.

לפרוטוקול זה מצורפות ההצעות שהתקבלו, טבלת השוואה בין ההצעות, אישור תקציבי עקרוני.

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה מחליטה הועדה להמליץ על התקשרות עם המציע הזול ביותר,

מ.א גל ספורט ונופש בע"מ , לביצוע טיול כיתות ז'-ח' בסך של   70,661.5 ₪  (כולל מע"מ).

 

 

                                                                                  על החתום:

 

_______________

צופי צור

גזבר המועצה              

_______________

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה 

______________

איתן מימוני, עו"ד

         יועמ"ש המועצה

 

Skip to content