דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 1 באוגוסט, 2022, ריכוז הצעות מחיר לרכישת אוטובוס במסגרת מכרז אב/28/2020- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 1 באוגוסט, 2022

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה

 

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לרכישת אוטובוס במסגרת מכרז אב/28/2020

  1. בהמשך לבקשתנו ובהתאם לנוהל מתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים, התשל"ב-1972) למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנתה משכ"ל לחברות הזוכות בפרקים הרלוונטיים שבמכרז שבנדון, לצורך קבלת הצעות מחיר לאספקת אוטובוס 55 מקומות B8R וולוו + מרכבים.

 

  1. להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 

דגם שם הספק מס' רכבים מס' מקומות מחיר חודשי כולל מע"מ
B11R חברת מאיר 1 55 1,009,418 ₪
B8R חברת מאיר 1 55 948,852 ₪

 

  1. המחירים הנקובים כוללים מע"מ בשיעור 17% ותקורת משכ"ל בגובה 1.5% .
  2. אישור משרד הפנים למכרז שבנדון ניתן ביום 22.10.2020
  3. מנהל מחלקת התחבורה ממליץ על אוטובוס 55 מקומות דגם B8R וולוו + מרכבים של חברת מאיר.

 

החלטה

הוועדה בהתאם לתוצאות הנוהל מחליטה על התקשרות עם חברת מאיר, חברה למכוניות ומשאיות בע"מ, שהצעתה הינה הזולה ביותר ובהתאם להמלצתו של מנהל מח' תחבורה עבור אוטובוס 55 מקומות דגם B8R  בעלות של: 948,852 ₪ כולל תקורה ומע"מ.

 

 

     על החתום:

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"לית המועצה 

 

איתן מימוני, עו"ד

          יועמ"ש המועצה

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content