דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 10/04/2022 ריכוז הצעות מחיר ל תכנון מבנם יבילים למוסדות חינוך

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 10/04/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל תכנון מבנם יבילים למוסדות חינוך

 

מחלקת הנדסה של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל: תכנון מבנים יבילים ומקלוטים בהתאם לתקן. 3 כיתות ומבנה שירותים בבית ספר שדות וכיתה אחת בבי"ס באר עמ"י.

 

המחלקה מעדכנת כי פנתה למציעים הבאים, ולהלן הצעותיהם:

 

שם המציע הצעת מחיר (כולל מע"מ) הערות
ויקטור ברזין 86,873 ₪  
יוסף בורשטיין 117,000 ₪ יש הערות של המציע ע"ג הטופס
שיא חדש – אליאס ישראל  
אינגה  
יוסף בורשטיין – אדריכל  
וייסמן אלכסנדר  
בורדמן מיכאל  

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה (מצ"ב) ובהתאם להמלצות המחלקה (מצ"ב) מחליטה הועדה להמליץ על התקשרות עם המציע הזול ביותר, ויקטור ברזין לביצוע תכנון מבנם יבילים למוסדות חינוך.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 90,000 ₪

 

אישור גזברות התקבל ביום: 06/04/2022

 

                                                                                  על החתום:

 

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה                

 

איתן מימוני, עו"ד

יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content