דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 10.7.2022,רכישת קופסאות אוכל לילדי כתות א' וגני ילדים- מונגש

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 10/7/2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: רכישת קופסאות אוכל לילדי כתות א' וגני ילדים

 

מחלקת החינוך של המועצה האזורית באר-טוביה פנתה למציעים המפורטים מטה לקבלת הצעות מחיר עבור: אספקת 1,535 קופסאות אוכל עבור ילדי כתות א' גני ילדים.

 

המחלקה פנתה למציעים הבאים וההצעות שהתקבלו הינן כמפורט:

 

שם המציע סה"כ בש"ח

 (כולל מע"מ)

שופינג אר-אס 19,755
מיינלנד 28,735

 

החלטה

 

 

בהתאם להצעות המחיר שהתקבלו ובהתאם להמלצת מחלקת החינוך, הועדה ממליצה על התקשרות עם המציע: שופינג אר-אס, עבור רכישת קופסאות אוכל לילדי כתות א' וגני ילדים.

 

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 19,755 ₪.

 

אישור גזברות נתקבל ביום: 7.7.2022

 

                צופי צור                                                 ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                           מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content