דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 11/7/2022, אירועי קיץ ט"ו באב- הזמנת הופעות אמנים: לירן דנינו ואמיר דדון  – מונגש

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 11/7/2022

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: אירועי קיץ ט"ו באב- הזמנת הופעות אמנים: לירן דנינו ואמיר דדון

 

מחלקת התרבות  של המועצה האזורית באר-טוביה הכינה תכנית הופעות לרגל אירועי ט"ו באב. במסגרת ההכנות, יצרה מנהלת התרבות קשר עם משרדי אמרגנים לקיום הופעות בתאריכים 10.8.2022 ו- 11.8.2022. האמנים שנבחרו הם לירן דנינו ואמיר דדון. ההתקשרות עם האמרגנים להופעת האמנים, פטורה ממכרז בהתאם להוראת סע' 3(5) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח – 1958.

 

להלן הצעות המחיר שנתקבלו:

שם החברה מחיר ליח' לא כולל מע"מ
S/m production- ייצוג לירן דנינו 69,030 ש"ח
אלמוג שריג- ייצוג אמיר דדון 152,100 ש"ח

 

 

החלטה

 

 

בהתאם לבקשת מחלקת התרבות, מחליטה הועדה לאמץ את ההמלצות ולאשר את ההתקשרות עם האמרגנים של האמנים לקיום שתי הופעות במסגרת אירועי ט"ו באב במועצה, כדלקמן: לירן דנינו- 10.8.2022, אמיר דדון- 11.8.2022. ההתקשרות הנ"ל פטורה ממכרז כאמור לעיל.

 

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 221,130 ₪.

אישור גזברות ניתן בתאריך: 11.7.2022

 

                צופי צור                                                 ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                           מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content