דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 12/7/2022 תכנית מנויים ילדים + מבוגרים 2022

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 12/7/2022

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: תכנית מנויים ילדים + מבוגרים 2022

 

מחלקת התרבות  של המועצה האזורית באר-טוביה הכינה תכנית מנויים שנתית. במסגרת התכנית נבדקו הצגות למנויי מבוגרים + מנויי ילדים. הזמנת ההצגות פטורה ממכרז בהתאם להוראת סע' 3(5) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח – 1958.

 

להלן פירוט ההצגות והצעות המחיר שנתקבלו:

תאריך שם ההצגה הפקה עלות כולל מע"מ
תכנית מנוי 2022 מבוגרים
29/10/2022 הלהקה – בחירה התאטרון הארצי 45,000 ₪
17,19/11/2022 תפוחים מן המדבר – חובה בית לסין 68,000 ₪
31/12/2022 ברלין – בחירה התאטרון העברי 35,000 ₪
8-10/12/2022 פיקוח נפש – חובה הקאמרי 64,000 ₪
סה"כ     212,000
תכנית מנוי 2022 ילדים גן-כיתה ב'
25/10/2022 אלאדין ויסמין – חובה תאטרון הילדים והנוער 24,000 ₪
15/11/2022 אבא עושה בושות – חובה יוכלמן 21,500 ₪
6/12/2022 מר זותא ועץ התפוחים – חובה תאטרון הילדים והנוער 12,000 ₪
סה"כ     57,500 ₪

 

 

החלטה

 

בהתאם לבקשת מחלקת התרבות, מחליטה הוועדה לאמץ את ההמלצות ולאשר את הצעות המחיר לתכנית התרבות במועצה האזורית באר טוביה 2022. ההתקשרות הנ"ל פטורה ממכרז כאמור לעיל.

 

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 269,500 ₪ כולל מע"מ.

אישור גזברות ניתן בתאריך: 10.7.2022

 

 

                                                

                צופי צור                                                 ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                           מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content