דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 13/03/2022 תוכנית מעברים העשרה במוזיקה עזריקם

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 13/03/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל תכנית מעברים – העשרה במוזיקה – עזריקם

 

המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

תכנית מעברים – העשרה במוזיקה – עזריקם.

 

בפירוט הבא:

4 מפגשים לחודש, 3 מורים, למשך 9 חודשים מרץ – יולי, ספטמבר – דצמבר.

45 דקות פעילות למדריך. 5 שעות הדרכה

 

המחלקה מעדכנת כי פנתה למציעים הבאים, ולהלן הצעותיהם:

 

מס' שם המציע מחיר ליח' למפגש (כולל מע"מ) סה"כ הפעילות (כולל מע"מ)
1. יולי קושניר 76 ₪ 41,067 ₪
2. יוליה קוצרגין 87.75 ₪ 47,385 ₪

 

המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם המציע יולי קושניר לביצוע הפעילותץ

סיבת ההמלצה: המחיר הזול ביותר.

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה, ובהתאם לבדיקה והמלצת המחלקה, מחליטה הועדה להמליץ על התקשרות עם המציע הזול ביותר, יולי קושניר לביצוע תכנית מעברים – העשרה במוזיקה – עזריקם.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה:  42,000 (כולל מע"מ).

 

אישור תקציב עקרוני מאת גזברות המועצה התקבל ביום: 13/03/2022

Skip to content