דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 16 פברואר, 2022 , ריכוז הצעות מחיר ל ביצוע עבודות גינון בישוב עזריקם לשנת 2022  

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 16 פברואר, 2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל ביצוע עבודות גינון בישוב עזריקם לשנת 2022

ועד מקומי של הישוב עזריקם פנה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

ביצוע עבודות גינון בישוב עזריקם לשנת 2022

 

אישור לתקציב עקרוני התקבל מגזברות המועצה ביום: 19/01/2022

 

המחלקה מעדכנת כי פנתה למציעים הבאים, ולהלן הצעותיהם:

שם המציע עלות חודשית גינון בש"ח (כולל מע"מ) תעודה סוג 1 גננות ותק 10 שנים נמוך ממחיר מקסימום (11,500 ₪ )
אוזן אריה 10,471 ₪ כן* כן כן
א.ש אחזקה ושירותים 11,000 ₪ לא צורף כן כן
פרח הכל לגינה 10,500 ₪ לא לא כן
נופים אחזקות ופיתוח 11,115 ₪ כן כן כן
* תעודת גינון של אריה אוזן צורפה ביום 16/02/2022

 

לאחר בחינת ההצעות שהתקבלו, הועד ממליץ על המציע אוזן אריה ע.מ 056786403 לביצוע, זאת מהסיבות הבאות:  המציע הזול ביותר, עומד בתנאי הסף.

 

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה (מצ"ב) ובהתאם להמלצות הועד המקומי (מצ"ב) מחליטה הועדה להמליץ על התקשרות עם המציע הזול ביותר, אוזן אריה ע.מ 056786403 לביצוע ביצוע עבודות גינון בישוב עזריקם לשנת 2022.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 126,000 ₪ (כולל מע"מ)

 

                                                                                  על החתום:

 

 

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה 

 

איתן מימוני, עו"ד

 יועמ"ש המועצה

 

 

Skip to content