דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 17 פברואר, 2022, הגדלת הסכם התקשרות לתכנון תוספת בניה- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 17 פברואר, 2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא:הגדלת הסכם התקשרות לתכנון תוספת בניה

המועצה האזורית באר טוביה התקשרה עם האדריכל ויקטור ברזין (להלן: "האדריכל"), באמצעות נוהל הצעות מחיר, לביצוע עבודת תכנון תוספת קומה בבניה קלה למבנה קיים.

 

סכום ההתקשרות בהצעת המחיר ובהזמנה שהופקה עומד על 41,827.50 ₪ (כולל מע"מ).

 

בעקבות שינויים ותוספות לתכולת העבודה אשר נתבקשו ע"י המועצה, דרש האדריכל תוספת תשלום בסך של 12,000 ₪ (בתוספת מע"מ) בגין שינויים נדרשים אלו.

 

לאחר משא ומתן שניהלו הגורמים המקצועיים במועצה עם האדריכל, סוכם כי תוספת התשלום בגין העבודות הנוספות תעמוד על סך של 8,000 (בתוספת מע"מ).

 

החלטה

 

לאחר שהוועדה השתכנעה בצורך בביצוע ההגדלה עקב השינוי שחל בתכולת העבודה, מחליטה הוועדה לאשר הגדלת הזמנת העבודה לאדריכל בסכום של 8,000 ₪ (בתוספת מע"מ), סה"כ הגדלה 9,360 ₪ .

                                                                                  על החתום:

 

 

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה 

 

איתן מימוני, עו"ד

         יועמ"ש המועצה

 

 

Skip to content