דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה  מיום 17.6.2021,ריכוז הצעות מחיר לליסינג תפעולי  לכלי רכב נוהל LE021908  – מונגש

 

פרוטוקול ועדת השלושה

 מיום 17.6.2021

 

 

  נוכחים:  
  צופי צור – גזבר המועצה
  איתן מימוני,עו"ד – יועמ"ש המועצה

 

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לליסינג תפעולי  לכלי רכב נוהל LE021908

 

 

 

  1. בהמשך לבקשתנו ובהתאם לנוהל מתן לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים התשל"ב 1972) למכרזי מסגרת, שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנתה משכ"ל לחברות הזוכות בפרקים הרלוונטיים שבמכרז שבנדון לצורך קבלת הצעות מחיר לאספקת רכב
  • פג'ו 3008 עבור ראש המועצה.

 

להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

דגם קשר רנט א קאר

כולל מע"מ

פסיפיק רכב ותחבורה כולל מע"מ
פג'ו 3008 אוטו' 5,267 ₪ 6,070 ₪
     

 

 

 

 

 

  1. המחירים המפורטים בטבלה כוללים מע"מ בשיעור 17% וכוללים עמלת החברה למשק וכלכלה בשיעור 4.5% ככל שתמונה, כמפורט במסמכי המכרז, ועשויים להשתנות בכפוף לשינויים במחירי היצרן.
  2. ההצעה בתוקף עד 10.9.2021
  3. אישור משרד הפנים למכרז שבנדון ניתן בתאריך 21.10.2020
  4. יועמ"ש המועצה עו"ד איתן מימוני אישר כי ההתקשרות עונה על התנאים שקבע מנכ"ל משרד הפנים במסגרת אישור ההתקשרות.

 

 

החלטה:

הוועדה בהתאם לתוצאות הנוהל מחליטה להמליץ על התקשרות עם המציע קשר רנט א קאר בע"מ אשר הצעתו לכלי רכב בליסינג תפעולי הינה הזולה ביותר ומסתכמת בעלות של: 5,267  ₪ כולל מע"מ  המהווים 3.154% ממחיר הרכב.        

 

 

 

על החתום:

 

 

 

                                  צופי צור                                  איתן מימוני, עו"ד

                               גזבר המועצה                               יועמ"ש המועצה

 

Skip to content