דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 18.04.21, ריכוז הצעות מחיר לאספקת אוטובוסים  במסגרת מכרז אב/28/2020  – מונגש

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 18.04.21

 

  נוכחים:

שמעון בינון – מנכ"ל המועצה
צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני,עו"ד – יועמ"ש המועצה

 

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לאספקת אוטובוסים  במסגרת מכרז אב/28/2020  

 

  • בהמשך לבקשתנו ובהתאם לנוהל מתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים התשל"ב 1972) למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנתה משכ"ל לחברות הזוכות בפרקים הרלוונטיים שבמכרז שבנדון לצורך קבלת הצעות מחיר לאספקת אוטובוס 59 מקומות דגם B11R וולוו + מרכבים.

להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

דגם שם הספק מס' רכבים מס' מקומות מחיר חודשי

כולל מע"מ

B11R חברת מאיר 1 55 1,009,418 ₪
B8R חברת מאיר 1 55 948,852 ₪
B11R חברת מאיר 1 59 1,045,044 ₪

 

  1. המחירים הנקובים כוללים מע"מ בשיעור 17% ותקורת משכ"ל בגובה 1.5%.
  2. אישור משרד הפנים למכרז שבנדון ניתן בתאריך 22.10.2020
  3. מנהל מח' התחבורה ממליץ על אוטובוס דגם B11R וולוו + מרכבים של חברת מאיר.

 

 

החלטה

הוועדה בהתאם לתוצאות הנוהל מחליטה להמליץ על התקשרות עם המציע מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ אשר הצעתו הינה הזולה  ביותר לאוטובוס ומסתכמת בעלות של: 1,045,044 ₪ כולל תקורה ומע"מ לאוטובוס דגם B11R 59 מקומות.

 

על החתום:

 

  שמעון בינון                                      צופי צור                               איתן מימוני, עו"ד

מנכ"ל המועצה                               גזבר המועצה                           יועמ"ש המועצה

 

Skip to content