דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 18/7/2022 אישור התקשרות לתחזוקת שטח גינון באנדרטה לזכר הנופלים בתיכון- מונגש

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 18/7/2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

 

בנושא: אישור התקשרות לתחזוקת שטח גינון באנדרטה לזכר הנופלים בתיכון

 

 

מחלקת גינון  של המועצה האזורית באר-טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעת מחיר לעבודה שבנדון.

 

 

להלן הצעות המחיר שנתקבלו:

שם החברה עלות כולל מע"מ
נוף הקריה בע"מ 67,392 ש"ח
גינון חמזי בע"מ 29,484 ש"ח

 

 

החלטה

 

 

בהתאם לבקשת מחלקת הגינון, מחליטה הוועדה לאמץ את ההמלצה ולאשר את ההתקשרות עם המציע

גינון חמזי בע"מ, שהצעתו בסך 29,484 ₪ היא הזולה ביותר.

 

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 29,484 ₪ כולל מע"מ.

אישור גזברות ניתן בתאריך: 17.7.2022

 

                                                

                צופי צור                                               ד"ר דנה סיון                                      איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                         מנכ"לית המועצה                                   יועמ"ש המועצה

Skip to content