דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 19 יולי, 2022, ריכוז הצעות מחיר לאספקת ריהוט וציוד  במסגרת מכרז רה/17/2021- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 19 יולי, 2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לאספקת ריהוט וציוד  במסגרת מכרז רה/17/2021

נוהל 402101-21-22866BRl027011 באר טוביה פרק 1

  1. בהמשך לבקשתנו ובהתאם לנוהל מתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים, התשל"ב-1972) למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנתה החברה למשק וכלכלה (להלן – "משכ"ל") לחברות הזוכות בפרקים הרלוונטיים שבמכרז שבנדון, לצורך קבלת הצעות מחיר לאספקת ריהוט וציוד לבתי הספר.

 

  1. להלן פירוט ההצעות שהוגשו:

 

שם הספק סה"כ בש"ח כולל מע"מ כולל עמלה
א.ד מירז תעשיות בע"מ 184,697.85 ₪
ארגמן מתכת בע"מ 199,266.36 ₪
גן גנית בע"מ 263,819.27 ₪

 

מצ"ב העתק מההצעות המקוריות כפי שהועברו ע"י הספקים.

המחירים כוללים מע"מ וכוללים עמלת ניהול ופיקוח בשיעור של 5.00%

 

 

  1. ההצעות בתוקף עד ליום 30/03/2023.
  2. אישור משרד הפנים למכרז שבנדון ניתן ביום 30/03/2023 ותוקפו לשנה מיום נתינתו.
  3. יועמ"ש המועצה אישר כי ההתקשרות עונה על התנאים שנקבעו ע"י מנכ"ל משה"פ, במסגרת אישור ההתקשרות.

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה מחליטה הוועדה להמליץ על התקשרות כמפורט:

  • לאור העובדה כי הצעתו של הספק א.ד מירז תעשיות בע"מ  הינה ההצעה הזולה ביותר, ממליצה הוועדה על התקשרות עם המציע א.ד מירז תעשיות בע"מ  לאספקת ריהוט וציוד לבתי הספר.
  • סך ההתקשרות במסגרת אישור זה 184,697.85 ש"ח. סכום זה כולל מע"מ ותשלום בגין שירותי ניהול ותיאום של משכ"ל.
  • המועצה מזמינה מהמשכ"ל שירותי ניהול ובקרה כמפורט בחוזה שיחתם ובמסמכי הצעות המחיר המצורפים.
  • המחירים הנקובים כוללים מע"מ בשיעור 17% ותקורת משכ"ל בגובה 5.00%.

 

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"לית המועצה 

 

איתן מימוני, עו"ד

         יועמ"ש המועצה

 

Skip to content