דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 19.05.2022 הצעות מחיר ל מסלול שדה עוזיהו – גן עזר

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 19.05.2022

 

 

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל מסלול שדה עוזיהו – גן עזר

מחלקת תחבורה של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

מסלול שדה עוזיהו – גן עזר  טרנספורטר ימים א – ה איסוף + פיזור.

 

מח' התחבורה פנתה ל-9 מסיעים, להלן השמות:

חב' ירון בר, חב' מסיעי שקמים, חב' יחס הסעות, חב' מטיילי לכיש, חב' מסיעי כרמית, חב' גרפי טל ומור, חב' נץ הסעות, חב' דרכי חיים, חב' אבי 10.

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

  שם החברה הצעת מחיר לטרנספורטר איסוף+ פיזור (לא כולל מע"מ)
1. מטיילי לכיש 418 ₪
2. יחס הסעות 327 ₪

 

המלצת המחלקה:

 

המלצה: לאחר בדיקת הנתונים, חב' יחס הסעות, הגישה את ההצעה הזולה ביותר ועל כן המחלקה ממליצה על חב' יחס הסעות לבצע את ההסעה.

 

 

 

החלטה

 

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה מחליטה הועדה להמליץ על התקשרות עם המציע הזול ביותר,  יחס הסעות לביצוע מסלול שדה עוזיהו – גן עזר בסך של 382.6 ₪ ליום (כולל מע"מ). סכום ההתקשרות מקסימלי במסגרת נוהל זה: 40,000 ₪ לשנת לימודים. אישור גזברות התקבל ביום 19.05.2022.

 

                                                                             

 

צופי צור

גזבר המועצה

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה  

 

איתן מימוני, עו"ד

יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content