דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 19.10.2020,הסדרת רישיונות / היתרים  2 מבנים לכיתות זמניות בביה"ס שדות, הצבת 1 מבנה זמני לכיתה בביה"ס באר עמ"י- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 19.10.2020

 

השתתפו:

שמעון בינון – מנכ"ל המועצה
צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה

 

 

בנושא: הסדרת רישיונות / היתרים  2 מבנים לכיתות זמניות בביה"ס שדות, הצבת 1 מבנה זמני לכיתה בביה"ס באר עמ"י

 

  1. בפני ועדת השלושה הובאה בקשה ע"י מנכ"ל החברה לפיתוח מ.א באר טוביה בע"מ להסדרה של היתרי בניה לשני מבנים לכיתות זמניות בביה"ס שדות וכן מבנה אחד לכיתה זמנית בביה"ס באר עמ"י
  2. החברה פנתה בהתאם לנוהל ל- 13 משרדי תכנון. 11 מתכננים לא נענו לטענת המחלקה משיקולי כדאיות.
  3. 2 מציעים נענו והגישו הצעות:
חברה סה"כ הצעה כולל מע"מ
אדריכל ויקטור ברזין 46,683 ₪
אדריכל רועי טל 101,790 ₪

 

  1. החברה ממליצה להתקשר עם אדריכל ויקטור ברזין שהצעתו הינה הזולה ביותר.

 

החלטה

הועדה, בהתאם להצעות המחיר והמלצת מנכ"ל החברה לפיתוח מ.א באר טוביה, מחליטה להתקשר עם אדריכל ויקטור ברזין שהצעתו עומדת על סך 46,683 ₪ כולל מע"מ, לצורך הסדרת היתרי בניה וטופס איכלוס ל- 3 מבנים יבילים: 2 בביה"ס שדות ו-1 בביה"ס באר עמ"י.

 

 

 

על החתום:

 

איתן מימוני,  עו"ד                     

יועמ"ש המועצה              

 

שמעון בינון

מנכ"ל המועצה

 

צופי צור

גזבר המועצה

 

 

 

Skip to content