דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 19/7/2022- אישור מעסיקים בפרויקט עידוד תעסוקת בני-נוער במועצה בחודשים יולי-אוגוסט 2022- מונגש

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 19/7/2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: אישור מעסיקים בפרויקט עידוד תעסוקת בני-נוער במועצה

בחודשים יולי-אוגוסט 2022

 

המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה האזורית באר-טוביה מבקשת לאשר 3 בתי עסק נוספים, בנוסף לעסקים שאושרו בוועדת השלושה מיום 7.7.22.

מצ"ב רשימת בעלי עסקים נוספים שפנו למחלקה וביקשו להצטרף לפרויקט, עונים להגדרות הפרויקט כפי שפורט במכתב שהופץ לבעלי העסקים במועצה אזורית באר טוביה, ועומדים בקריטריונים שהוצגו.

 

רשימת העסקים:

שחר תשלובות בע"מ – איציק שחר, תימורים.

ברקן שיווק ומסחר בע"מ – ברק עזרא, ערוגות.

מסגריית קלוד – זר אביב קלוד, א.ת ברק אטביה.

 

 

החלטה

 

בהתאם לדיווחי המחלקה לשירותים חברתיים, מחליטה הוועדה לאמץ את ההמלצות ולאשר את בעלי העסקים המקומיים המצויינים לעיל כבעלי עסק הנכללים בפרויקט.

 

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 25% מסך התקציב שיועבר לפרויקט על-ידי משרד העבודה והרווחה

 

אישור גזברות נתקבל ביום: 6.7.2022

  

                צופי צור                                                 ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                           מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content