דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 20.6.21, ריכוז הצעות מחיר ל מערכת ניהול חוזים והתקשרויות מערכת ניהול חוזים והתקשרויות- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 20.6.21

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
טרם נבחר – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל מערכת ניהול חוזים והתקשרויות

מחלקת המחשוב של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

מערכת ניהול חוזים והתקשרויות

 

המנמ"ר מעדכן כי פנה למספר מציעים על מנת לאתר מערכת לניהול חוזים, מכרזים פרויקטים והתקשרויות (מצ"ב מכתבו).

לאחר בדיקת מספר מערכות, ממליץ המנמ"ר לרכוש את מערכת TopContracts של הספק אסמבלי פתרונות.

ומבקש אישור ועדת השלושה לביצוע ההתקשרות כמפורט:

 

* מצ"ב ההצעה המלאה.

החלטה

בהתאם להמלצת מנמ"ר המועצה מחליטה הוועדה להמליץ על התקשרות עם המציע אסמבלי פתרונות לאספקת מערכת ניהול חוזים והתקשרויות.

 

ההתקשרות המאושרת במסגרת נוהל זה הינה כמפורט:

  1. חבילת הבסיס: 14,040 ₪ (כולל מע"מ) – חד-פעמי.
  2. חבילת 10 רישיונות לשנה: 6,435 ₪ לשנה (כולל מע"מ).
  3. אופציונאלי – חבילת 5 רישיונות נוספים לשנה: 3,510 ₪ לשנה (כולל מע"מ).

 

סה"כ סכום ההתקשרות המאושרת במסגרת נוהל זה: 23,985 ₪ (כולל מע"מ)

 

 

                                                                                  על החתום:

 

צופי צור

גזבר המועצה              

   

איתן מימוני, עו"ד

   יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content