דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 20.6.21, תכנון הסדרי תנועה להקמת  2 בתי ספר חדשים בקרית החינוך: בי"ס שדות ובי"ס באר-עמ"י  מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 20.6.21

 

 

  נוכחים:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
   

 

בנושא:

תכנון הסדרי תנועה להקמת  2 בתי ספר חדשים בקרית החינוך: בי"ס שדות ובי"ס באר-עמ"י 

 

  1. נשלחו הצעות ל- 6 מתכננים לתכנון הסדרי תנועה לקראת הקמת 2 בתי ספר: בי"ס שדות ובי"ס

באר עמ"י בקרית החינוך במועצה.

 

 

 

  1. להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 

שם המתכנן הצעת מחיר לא כולל מע"מ הצעת מחיר כולל מע"מ
שיא חדש בע"מ 64,000 ₪ 74,880 ₪
עשת הנדסה בע"מ 57,600 ₪ 67,392 ₪

 

 

 

 

החלטה:

הוועדה, בהתאם להצעת המחיר דלעיל, מאשרת להתקשר עם המתכנן עשת הנדסה בע"מ לתכנון הסדרי תנועה ל- 2 בתי ספר בקרית החינוך: בי"ס שדות ובי"ס באר עמ"י המסתכמת בסך של 67,392 ₪ כולל מע"מ.  

       

 

 

 

על החתום:

 

 

 

 

צופי צור

גזבר המועצה

   

איתן מימוני, עו"ד

            יועמ"ש המועצה

 

Skip to content