דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 24.1.2022, ריכוז הצעות מחיר לליווי משפטי – מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 24.1.2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לליווי משפטי 

היועץ המשפטי של המועצה האזורית באר-טוביה, עו"ד איתן מימוני, פנה למציעים המפורטים מטה לקבלת הצעות מחיר ל: ליווי משפטי להכנת חוות דעת הנדסית על ידי המהנדס דר' בן עזרא וכן לצורך הגשת תביעה נגד הקבלן בונה מרכז ספורט עזר והגשת תביעה נגדו בגין אי סיום הפרויקט וגביית כספים ששולמו ביתר [נושא].

 

ההצעות שהתקבלו הינן כמפורט:

שם המציע תיאור   תעריף שעתי [30%] תקרה מקסימלית [10%] איכות [60%] ניקוד מצטבר
1. משרד עו"ד אורן רויץ' שירותי ייעוץ וליווי משפטי- פרויקט מרכז הספורט המועצתי [₪] 1,500 825,000 50 58
ניקוד יחסי 8 0
2. משרד עו"ד יגאל ארנון [₪] 600 200,000 60 86.7
ניקוד יחסי 20 6.7
3. משרד עו"ד שפיגלמן, קורן, זמיר ושות' [₪] 400 200,000 45 81.7
ניקוד יחסי 30 6.7
4. משרד עו"ד תדמור, לוי ושות' [₪] 600 150,000 55 85
ניקוד יחסי 20 10

הערה: נעשתה גם פניה למשרד ש. הורביץ אשר אישר קבלה אך לא הגיש הצעה.

בתאריך 24.1.2022 קיימה ועדת השלושה פגישות עם כל אחד מהמציעים וזאת לאחר שנתקבלו הצעות מחיר בכתב. במסגרת הפגישות הסביר היועמ"ש את הסטטוס של הפרויקט האמור ואת צרכי המועצה בהתקשרות זו, והמציעים נשאלו לגבי ניסיונם בתחום הייעוץ המשפטי הכללי וניסיונם בתביעות קבלנים ליקויי בניה בפרט, לתהליך המשפטי העקרוני שלדעתם יש לנקוט לאור הסיטואציה שהוסברה וכן התייחסות למוביל/ים מטעם המציעים שילוו באופן רציף בעבודה מול גורמי המועצה השונים.  הוועדה החליטה להתקשר עם המציע שזכה בניקוד הגבוה ביותר: 40% מחיר (30% תעריף שעתי, 10% תקרה מקסימלית להתקשרות) ו- 60% איכות. משרד עו"ד יגאל ארנון נבחר על-ידי ועדת השלושה לביצוע העבודה נשוא נוהל זה. סיבת ההמלצה: זכה לניקוד המשוקלל הגבוה ביותר מבין המציעים.

 

אישור תקציבי עקרוני מגזברות המועצה התקבל ביום 28.12.2021 והעתקו מצ"ב.

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו, הועדה ממליצה על התקשרות עם המציע משרד עו"ד יגאל ארנון עבור ליווי משפטי להכנת חוות דעת הנדסית על ידי המהנדס דר' בן עזרא וכן לצורך הגשת תביעה נגד הקבלן בונה מרכז ספורט עזר והגשת תביעה נגדו בגין אי סיום הפרוייקט וגביית כספים ששולמו ביתר סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 600 ₪ לשעת שותף ולא יותר  200,000 ₪  לא כולל מע"מ לכלל העבודה.

 

 

                                                                                  על החתום:

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה 

 

איתן מימוני, עו"ד

 יועמ"ש המועצה

   

 

 

 

Skip to content