דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 27 פברואר, 2022, ריכוז הצעות מחיר לרכישת רכב בליסינג תפעולי במסגרת מכרז לת/15/2021- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 27 פברואר, 2022

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לרכישת רכב בליסינג תפעולי במסגרת מכרז לת/15/2021

נוהל LE025340

  1. בהמשך לבקשתנו ובהתאם לנוהל מתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים, התשל"ב-1972) למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנתה משכ"ל לחברות הזוכות בפרקים הרלוונטיים שבמכרז שבנדון, לצורך קבלת הצעות מחיר לאספקת רכב עבור מנכ"ל המועצה.

 

  1. הצעות המחיר שהתקבלו במסגרת נוהל זה:
דגם קשר רנט א קאר פסיפיק רכב ותחבורה הספק בעל ההצעה הזולה ביותר
דמ"ש חודשי כולל מע"מ % ממחירון כולל תוספות דמ"ש חודשי כולל מע"מ % ממחירון כולל תוספות
 HYUNDAY Tucson  New Panoramic4X2 1.6T 5,581 ₪ 3.137% 5,172 ₪ 2.90% פסיפיק רכב ותחבורה

 

המחירים הנקובים כוללים מע"מ בשיעור 17% ותקורת משכ"ל בגובה 4.5%.

  1. ההצעות בתוקף עד ליום 20.05.2022.
  2. אישור משרד הפנים למכרז שבנדון ניתן ביום 13.12.2021.
  3. יועמ"ש המועצה אישר כי ההתקשרות עונה על התנאים שנקבעו ע"י מנכ"ל משה"פ, במסגרת אישור ההתקשרות.
  4. סכום הרכישה נמוך מהסכום המקסימלי הקבוע בנהלי משרד הפנים לתפקיד מנכ"ל רשות (מצ"ב הנוהל)

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה מחליטה הועדה להמליץ על התקשרות כמפורט:

 

  • לרכישת רכב מסוג New Panoramic 4X2 1.6T  HYUNDAY Tucson עם המציע הזול ביותר פסיפיק רכב ותחבורה בעלות 5,172 ₪ לחודש. סכום הרכישה נמוך מהסכום המקסימלי הקבוע בנהלי משרד הפנים לתפקיד מנכ"ל רשות (מצ"ב הנוהל)
  • המועצה מזמינה מהספקים האמורים שירותי ליסינג תפעולי בהתאם למפרט שיצורף לחוזה שיחתם.
  • המועצה מזמינה מהמשכ"ל שירותי ניהול ובקרה כמפורט בחוזה שיחתם ובמסמכי הצעות המחיר המצורפים.
  • המחירים הנקובים כוללים מע"מ בשיעור 17% ותקורת משכ"ל בגובה 4.5%.

 

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה 

 

איתן מימוני, עו"ד

יועמ"ש המועצה

 

Skip to content