דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה  מיום 28/07/2022 , יעוץ טכנולוגי להקמת מוקד צופה רשותי- מונגש

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 28/07/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה

 

 

בנושא: יעוץ טכנולוגי להקמת מוקד צופה רשותי

 

מחלקת הביטחון  של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים המפורטים מטה לקבלת הצעות מחיר ל:

יעוץ טכנולוגי להקמת מוקד צופה רשותי.

 

 

שם החברה סה"כ בש"ח 

(כולל מע"מ)

גורדון מהנדסים יועצים בע"מ 99,795 ₪
MTF סקיוריטי משה פרנסיס 122,499 ₪
מת"ם מערכות תאום מורכבות בע"מ 111,501 ₪
Advise-Tech ייעוץ ותכנון פרויקטים 116,204 ₪

 

 

המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם חברת גורדון מהנדסים יועצים בע"מ לביצוע העבודה נשוא נוהל זה. סיבת ההמלצה: ההצעה הזולה ביותר.

 

אישור תקציב עקרוני מאת גזברות המועצה התקבל ביום: 01/06/2022  מסעיף תקציבי "הקמת מוקד צופה".

 

 

 

 

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו ובהתאם להמלצת המחלקה, הוועדה ממליצה על התקשרות עם המציע

גורדון מהנדסים יועצים בע"מ    עבור   יעוץ טכנולוגי להקמת מוקד צופה רשותי.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 99,795 ₪  כולל מע"מ.

 

 

 

 

 

                                                                                  על החתום:

 

 

 

 

 

            

                      צופי צור

         גזבר המועצה               

 

ד"ר דנה סיון 

מנכ"לית המועצה

 

איתן מימוני, עו"ד 

יועמ"ש המועצה

 

Skip to content