דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 29.05.2022 הצעות מחיר ל יום שיא קיץ מועצתי – פארק שעשועים

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 29/05/2022

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל יום שיא קיץ מועצתי – פארק מים

מחלקת הנוער של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל: יום שיא קיץ מועצתי – פארק מים. מס' משתתפים צפוי: 1,000.

.2 מיפוי פארקי מים לצורך אישור פרוטוקול ועדת השלושה לבקשת מחלקת הנוער

 

הערות מיקום פארק המים שם פארק המים
לא מדובר בפארק מים, אלא במתחם קמפינג שיש לו גישה לשייט קייאקים. נסיעה רחוקה. הילדים הצעירים יצטרכו ליווי ולא יוכלו להנות באופן עצמאי משייט הקיאקים ו/או בהשטת סירת פדלים. ברכת חם (למרגלות

החרמון(

במבוק פארק
נסיעה רחוקה. מתקנים ישנים והמקום אינו מתוחזק ואינו אטרקטיבי לבני נוער. טבריה חוף גיא
מתאים )  תאריך מבוקש לא פנוי) קיבוץ שפיים שפיים
נסיעה רחוקה. היעד לא מתאים. מתקנים לא מתאימים לנערים בוגרים (מעל גיל .(14 מקום קטן שאינו יכול להכיל כ- 1,000 משתתפים רק ממ"א באר-טוביה. מחיר גבוה- 110 ₪ לכרטיס רגיל. אילת SPLASH-U
נסיעה רחוקה. אינו פארק מים, במובן זה שיש בו רק מתנפחים. אין בו מתקני מים / מגלשות. חוף גנים, כינרת אקווה- כיף
נסיעה רחוקה. אינו פארק מים, אלא מסלולי שיט. לא  מתאים  לפעילות  המבוקשת  של מחלקת הנוער. קיבוץ גינוסר חווימה
מתאים גני יהושע, תל-אביב מימדיון
מתאים )תאריך מבוקש לא פנוי( חולון ימית 2000
שלושת פארקי המים המתאימים ביותר לפעילות המבוקשת על-פי מחלקת הנוער: מסיימי כתות ד-'יב' הם: ימית ,2000 שפיים והמימדיון.

מחלקת הנוער מבקשת לאשר את הפעילות השנה במימדיון, כיוון שרק מקום זה פנוי בתאריך המבוקש (אשר נקבע בתכנית השנתית מבעוד מועד ולא ניתן לערוך שינויים במועד הנסיעה).

סיכום

 

 

המחלקה מעדכנת כי פנתה למציעים הבאים, ולהלן הצעותיהם:

 

מס' שם המציע מחיר כולל מע"מ הערות
1. עיר השעשועים 81,999 ₪ פארק מים ממדיון
2. ימית 2000 לא הוגשה הצעה לא פנויים בתאריך הארוע
3. שפיים לא הוגשה הצעה לא פנויים בתאריך הארוע
3.      

 

 

 

 

המחלקה ממליצה לועדה להתקשר עם המציע עיר השעשועים אשר היה המציע היחיד שהגיש הצעתו. כמו כן פארק מים ממדיון נבחר לפעילות מים ע"י בני הנוער (המלצת המחלקה מצ"ב).

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ואשר העתקן מצ"ב, ובהתחשבות בהמלצת המחלקה, מחליטה הועדה להתקשר עם הספק עיר השעשועים .

 

סכום ההתקשרות הכולל במסגרת נוהל זה: 82,000 ₪  (כולל מע"מ)

 

אישור תקציבי עקרוני ניתן ביום 03/05/2022.

 

                                                                                  על החתום:

 

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה    

 

איתן מימוני, עו"ד

        יועמ"ש המועצה

 

 

Skip to content