דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 4 ינואר, 2022, ריכוז הצעות מחיר ל ביצוע עבודות גינון ביישוב אחווה לשנת 2022- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 4 ינואר, 2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל ביצוע עבודות גינון ביישוב אחווה לשנת 2022

ועד מקומי של הישוב אחווה פנה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

ביצוע עבודות גינון ביישוב אחווה לשנת 2022

 

אישור לתקציב עקרוני התקבל מגזברות המועצה ביום: 04/01/2022

 

המחלקה מעדכנת כי פנתה למציעים הבאים, ולהלן הצעותיהם:

שם המציע עלות חודשית גינון בש"ח (כולל מע"מ) עלות חודשית גזם בש"ח (כולל מע"מ) סה"כ לחודש בש"ח (כולל מע"מ) עלות שנתית בש"ח (כולל מע"מ)
איובי שירותי גינון 7,605 468 8,073 96,876
מ.ב גינון ופתוח בע"מ 15,260 1,755 17,015 204,180
ברק בחצר 17,550 2,340 19,890 238,680
פאפי גינון 14,625 1,170 15,795 189,540
איובי ניסים – גינון וניקיון 11,700 1,170 12,870 154,440

 

לאחר בחינת ההצעות שהתקבלו, הועד ממליץ על המציע איובי שירותי גינון לביצוע, זאת מהסיבות הבאות:

 

המציע הזול ביותר, לוועד ניסיון טוב וחיובי עם המציע.

 

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה (מצ"ב) ובהתאם להמלצות הוועד המקומי (מצ"ב) מחליטה הוועדה להמליץ על התקשרות עם המציע הזול ביותר, איובי שירותי גינון לביצוע ביצוע עבודות גינון ביישוב אחווה לשנת 2022.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 100,000 ₪

 

                                                                                  על החתום:

 

 

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה 

 

איתן מימוני, עו"ד

         יועמ"ש המועצה

 

 

Skip to content