דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 5/7/2022, ריכוז הצעות מחיר להפקת מופע באמפיתאטרון באר- טוביה- חוגגים  בט"ו באב   מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 5/7/2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני יועמ"ש המועצה

 

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר להפקת מופע באמפיתאטרון באר- טוביה- חוגגים  בט"ו באב

 

 

מחלקת התרבות של המועצה האזורית באר-טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר להפקת מופע מוסיקה באמפיתאטרון בתיכון באר-טוביה- חוגגים בט"ו באב. הצעות המחיר כוללות הפקה טכנית וטיפולי באישורי רשויות וגורמי חוץ (כנדרש על-פי חוק רישוי עסקים), תיק בטיחות, בדיקת מהנדסים (קונסטרוקציה, בטיחות וחשמל), יועץ נגישות, הצבת אמבולנס וסדרנים (בהתאם לדרישות משטרת ישראל), מנהל ביטחון באירוע, מנהל הפקה באירוע, גנרטור ראשי, מחסומים רגילים ומחסומי לחץ, תא שירותים מונגשים, תאי שירותים כימיים, שילוט וכדומה.

 

המחלקה מעדכנת כי פנתה למציעים הבאים, ולהלן הצעותיהם:

שם המציע הצעת מחיר [לא כולל מע"מ] הערות
זיו דה פורטו 65,000 ש"ח לא כולל גב במה שחור
אסף קזדו 63,700 ש"ח
אביטל אקו הפקות 65,000 ש"ח

 

 

החלטה

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה (מצ"ב) ובהתאם להמלצות המחלקה (מצ"ב) מחליטה הועדה להמליץ על התקשרות עם המציע הזול – אסף קזדו להפקת המופע.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 63,700 ₪

 

אישור גזברות נתקבל ביום: 4/7/2022

 

                                              

                        צופי צור                                ד"ר דנה סיון                                  איתן מימוני, עו"ד

                    גזבר המועצה                         מנכ"לית המועצה                              יועמ"ש המועצה

Skip to content