דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 7/7/2022 ישור מעסיקים בפרויקט עידוד תעסוקת בני-נוער במועצה בחודשים יולי-אוגוסט 2022  – מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 7/7/2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: אישור מעסיקים בפרויקט עידוד תעסוקת בני-נוער במועצה בחודשים יולי-אוגוסט 2022

 

המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה האזורית באר-טוביה יוצאת לדרך עם פרויקט עידוד תעסוקת בני נוער בחודשי הקיץ (יולי-אוגוסט 2022). מטרת הפרויקט לשלב בני נוער כעובדים בעסקים פנים מועצתיים. משרד הרווחה מעניק תמיכה תקציבית- במסגרת תקציב מוגנות הקיץ.

במסגרת הפעלת הפרויקט נדרשת המחלקה לשירותים חברתיים לאשר את בעלי העסקים שישתתפו בפרויקט, אשר יבחרו בהתאם לפניות רכזי התכנית ובכפוף לתנאי סף שנקבעו מראש.

המחלקה לשירותים החברתיים עדכנה כי המדובר בכ- 15 השמות בכל חודש (עד 30 השמות בחודשי הקיץ). המועצה האזורית באר-טוביה מתחייבת מבחינה תקציבית להקצות 25% מסך התקציב שיועבר למחלקה לשירותים חברתיים ממשרד הרווחה והעבודה.

 

המחלקה לשירותים חברתיים העבירה את רשימת בעלי העסקים המקומיים שנבדקו ונמצאו עומדים בקריטריונים והיא פנתה לועדת השלושה לאשרם:

ג'חבורג כפרי- לירז אליהו, מושב ערוגות.

בריכת שחייה טיפולית בע"מ- אמנון וגליה פישר, נווה מבטח.

שוקי עבודות מסגרות- שוקי הורביץ, כפר ורבורג.

משק חן ביו- דניאל חן, כפר אחים 64.

עגלה מתוקה- תומר עזרא, גבעתי.

קרמל- צפי לוי, ערוגות מס' 51.

 

החלטה

 

 

בהתאם לדיווחי המחלקה לשירותים חברתיים, מחליטה הועדה לאמץ את ההמלצות ולאשר את בעלי העסקים המקומיים המצויינים לעיל כבעלי עסק הנכללים בפרויקט.

 

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 25% מסך התקציב שיועבר לפרויקט על-ידי משרד העבודה והרווחה

 

אישור גזברות נתקבל ביום: 6.7.2022

 

                צופי צור                                                 ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                           מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content