דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה ריכוז הצעות מחיר למונית (איסוף ופיזור) ימים א-ה למרכז יום ביד בנימין

 

22.8.2022

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 22.8.2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר למונית (איסוף ופיזור) ימים א-ה למרכז יום ביד בנימין

 

לבקשת המחלקה לשירותים חברתיים, מחלקת התחבורה של המועצה האזורית באר-טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר עבור: הסעת ילד ממושב תלמי יחיאל למרכז יום ביד בנימין (איסוף ופיזור). איסוף בשעה 7:45 ממושב תלמי יחיאל למרכז יום ביד בנימין. איסוף חזור בשעה 16:00 ממרכז יום ביד בנימין בחזרה למושב תלמי יחיאל.

מחלקת התחבורה פנתה ל-9 מציעים: ירון בר, נץ הסעות, מסיעי כרמית, הסעות אבי 10, גרפי טל ומור, מטיילי לכיש, מסיעי שקמים, יחס הסעות ודרכי חיים.

 

המציעים להלן לא הגישו הצעה:

מס' שם חברה סיבה
1 ירון בר לא ידועה
2 נץ הסעות לא ידועה
3 מסיעי כרמית לא ידועה
4 הסעות אבי 10 לא ידועה
5 גרפי טל ומור לא ידועה

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

מס' שם החברה הצעת מחיר יומית למונית

איסוף ופיזור, לא כולל מע"מ

1 מטיילי לכיש 236 ₪
2 מסיעי שקמים 288 ₪
3 יחס הסעות 314 ₪
4 דרכי חיים 259 ₪

 

החלטה

 

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהמלצת מנהל מחלקת התחבורה, מחליטה הועדה על התקשרות עם חב' מטיילי לכיש שהצעתה היא הנמוכה ביותר, לביצוע הסעות במונית איסוף ופיזור ממושב תלמי יחיאל למרכז היום ביד בנימין ובחזרה בימים א-ה, בסך של 276.12 ₪ ליום כולל מע"מ, לשנת הלימודים תשפ"ג.

אישור תקציבי התקבל בתאריך 18.7.2022.

 

 

 

 

 

 

            ________________                  _____________________                 _________________

                צופי צור                                                 ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                           מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content